Du prisas för att ha bidragit till snabba smittskyddsåtgärder och varit ett bra stöd för dina kollegor under pandemin. Hur har du gjort?

– Det gällde att snabbt ta till sig ny information från bland annat Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland. Förutsättningarna ändrades hela tiden. Vi hade en arbetsgrupp med skyddsombud och representanter från HR och säkerhet som diskuterade hur vi skulle hantera situationen. Vi införde bland annat specifika skyddsronder.

Vad ledde det till i praktiken?

– Vi tog fram riktlinjer för olika grupper om hur man håller avstånd, vilka som behöver munskydd och hur man gör när man lär upp ny personal. Det kunde till exempel handla om speciell teknik för medhörning i headset för dem som jobbar med ”pick by voice”.

På vilket sätt har du stöttat dina kollegor?

– Både praktiskt och känslomässigt. Med rutiner och information, men också genom att vara lyhörd för personalens känslor. Vissa har varit jätterädda, andra inte alls.

Vad anser du är nyckeln till ett bra arbetsmiljöarbete?

– Att man har en tydlig struktur som man följer och att man gör noggranna uppföljningar.  Allra viktigast är bra samarbete med en arbetsgivare som inser värdet av en bra arbetsmiljö.

Vad ska du göra med stipendiepengarna?

– Jag tänker använda dem till personlig utveckling, kanske i form av någon kurs. Genom att utveckla mig själv kan jag också bättre utveckla andra.

Inspiratörer prisas

Prevents arbetsmiljöstipendium delas varje år ut till en chef och ett skyddsombud som inspirerat till bättre arbetsmiljö under året som gått. 

Förutom Thomas Enroth prisas i år Jenny Nikkanen, labbchef på Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Pristagarna får 15 000 kronor var.

Prevent är arbetsgivarnas och fackens gemensamma organisation för kunskap om arbetsmiljö.