I början på oktober slog Ikea upp portarna för sin nya planeringsstudio i köpcentrumet Nova Lund i Lund. Öppningen är ett led i varuhusets satsning på mindre studios dit kunder kan komma för att få hjälp med heminredning och renoveringsplaner.

Får stänga ensamma

Studion är en filial till Ikea Malmö Svågertorp som ligger cirka tre mil bort. Men i kontrast till det stora varuhuset måste de anställda i studion arbeta och stänga lokalerna själva under vardagkvällar.

Detta leder till en onödig risk, anser Marina Persson, skyddsombud på Ikea Svågertorp.

– Om det uppstår en situation här hos oss så har vi alltid en kollega max en minut bort. De har varken chefer eller kolleger där mellan 19 och 20. Det är vid öppning och stängning som rånrisken är störst, säger hon.

Det är märkligt, det handlar om fem timmar i veckan för dem att bemanna upp.

Marina Persson, skyddsombud på Ikea Svågertorp

Inget gehör från Ikea om fler timmar

Marina Persson och hennes skyddsombudskollegor har påtalat riskerna för arbetsgivaren. Normalt har de en bra dialog, men den här gången har de talat för döva öron. Därför beslutade de sig för att vända sig till Arbetsmiljöverket med frågan.

Det finns inga kontanter i planeringsstudion, och personalen har överfallslarm. Men ensamarbete är alltid ensamarbete, resonerar Marina Persson.

– Jag tycker det är märkligt, det handlar om fem timmar i veckan för dem att bemanna upp. På planeringsstudion i Göteborg vet jag att de aldrig arbetar själva. För mig rimmar det här illa med Ikeas policys i övrigt, säger hon.

Ikea: ”Vi har goda rutiner”

Ikea menar å sin sida att man genomfört gedigna riskanalyser inför öppningen och att konceptet kommer fortsätta att analyseras. Enligt verksamhetschefen Mads Oliver Lindbo har studion dessutom lägre kundflöde på sena vardagskvällar.

– Om vi framöver ser ett behov av att utöka vår bemanning kommer vi såklart att göra det. Butiken är i övrigt en del av centret som har goda rutiner och ett bra samarbete med alla aktörer, skriver han i ett mejl till Handelsnytt.

Jag kan inte uttala mig om förutsättningarna för andra. I Lund har vi valt den lösning som passar vår marknad bäst

Mads Oliver Lindbo, verksamhetschef på Ikea Malmö

Hur andra planeringsstudios, likt den i Göteborg har planerat sin bemanning är irrelevant, skriver han vidare.

– Jag kan inte uttala mig om förutsättningarna för andra. I Lund har vi valt den lösning som passar vår marknad bäst – med hänsyn till både arbetsmiljön för våra fantastiska medarbetare och de förutsättningar som råder på Nova Lund. 

Ikea och skyddsombuden hade i förra veckan ett möte tillsammans med Arbetsmiljöverket. Inom några veckor kommer myndighetens avgörande i frågan.

32 procent jobbar ensamma

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivare alltid bedöma risker och planera åtgärder vid ensamarbete.

Arbetstagaren har rätt att få introduktion och instruktioner om arbetet.

Nattetid ska ensamarbete helst undvikas eftersom risker och påfrestningar då ökar.

I en undersökning från Handels bland handelsanställda från 2019 säger 54 procent att de någon gång arbetar helt eller delvis ensamma. Av dem gjorde 32 procent det i stort sett varje dag.

Enkäten pekade på flera arbetsmiljöproblem kopplat till ensamarbetet – bland annat hög arbetsbelastning, svårigheter med toalettbesök och att inte kunna få hjälp om man skadas.