Wandas driver bland annat en swing- och strippklubb samt har en butik som säljer sexleksaker och filmer. Företaget ska även ha en kaféverksamhet. Arbetsgivaren är medlem i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handels. I somras dömde tingsrätten Gbg Matnöje som driver Wandas till 450 000 kronor i vite.

Bryter mot arbetstidslagen

Anledningen till vitet är att Arbetsmiljöverket under ett besök på arbetsplatsen konstaterade att anställda jobbade mellan midnatt och klockan 05:00. Det får man inte enligt arbetstidslagen. Undantag finns, men Gbg Matnöjes verksamhet tillhör inte dem, menade Arbetsmiljöverket. Företaget förbjöds därför ha nattarbete. Till förbudet kopplades ett vite på 450 000 kronor. I somras dömde tingsrätten Gbg Matnöje att betala beloppet. Avgörande var att företaget har kollektivavtal med Handels och inte har fått dispens av facket för nattarbete.

Överklagade till kammarrätten

Gbg Matnöje överklagade beslutet till kammarrätten eftersom de menade att de följer arbetstidslagen. Argumenten var bland annat att deras personal– till exempel strippdansöser och nattklubbsvärdinnor – är egenföretagare. Dessutom bedrevs endast kaféverksamhet vid Arbetsmiljöverkets besök vilket gjorde nattarbetet lagligt.

Nu meddelar kammarrätten att de inte kommer att pröva förvaltningsrättens dom. De finns varken anledning att ifrågasätt domen eller några speciella skäl att ta upp fallet igen. Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Men för att fallet ska tas upp där krävs synnerliga skäl som grovt förbiseende eller misstag.

Nattarbete godkänns sällan i butik

  • 11 timmars ledighet per dygn: Enligt arbetstidslagen ska anställda ha minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn, den så kallade dygnsvilan.
  • Alltid mellan 00:00 och 05:00: Dygnsvilan ska innehålla de fem timmarna mellan midnatt och klockan fem på morgonen.
  • Facket kan ge ok till nattarbete: Företag som har kollektivavtal kan komma överens med facket om nattarbete. Nattarbete på grund av sena öppettider i butik godkänns sällan, förutom i undantagsfall.
  • Undantag kan göras för samhällsintressen: Saknas kollektivavtal kan Arbetsmiljöverket utfärda ett undantag. Då ska det handla om viktiga samhällsintressen och servicebehov, till exempel vård och transporter.