Kollektivavtal. Avtal på central nivå mellan fack och arbetsgivarorganisation som reglerar löner och arbetsvillkor. Handels nuvarande kollektivavtal gäller 1 november 2020–31 mars 2023.

Lönerevision. Det tillfälle då lönerna höjs under avtalsperioden. I nuvarande kollektivavtal på Handels områden finns det två revisionstillfällen, det sista är 1 april i år.

Lönesystem. Överenskommelse mellan lokala facket och arbetsgivaren om vilka kriterier som ger högre lön, modell för hur lönerna sätts.

Pott. Den summa pengar som det lokala facket och arbetsgivaren ska komma överens om att fördela.

Stupstock. Om fack och arbetsgivare inte kan enas om hur den lokala potten ska fördelas blir det en generell höjning med ett visst belopp, den så kallade stupstocken.