Enligt flera källor till Handelsnytt har efterspelet efter publiceringen av artikeln Självmords­försök och trakasserier – många mår dåligt på ABF varit allt annat än snygg på ABF Fyrbodal.

Efter att ombudsmannen Håkan Chalto fick reda på publiceringen hävdar anställda att styrelsen sagt åt personalen att underteckna en skrivelse där man försäkrar att arbetsmiljön är god och att man ställer sig bakom ombudsmannen.

Ombudsmannen ska även ha sagt åt förtroendevalda att inte prata med Handelsnytt.

Tidigare styrelseledamot: ”Skadar ABF och medlemsorganisationer”

Ytterligare en källa, en tidigare styrelseledamot i ABF Fyrbodal, bekräftar bilden av att avdelningen styrts hårdhänt. Enligt personen har ombudsmannen under lång tid fått allt för fria tyglar.

– Det är sant det som står i artikeln. Han har gjort mycket för ABF, men det ursäktar inte beteendet gentemot personalen. Har man höjt rösten, inte hållit med, eller haft en annan bild än ledningen så har man blivit uppmanad att säga upp sig.

Har man höjt rösten, inte hållit med, eller haft en annan bild än ledningen så har man blivit uppmanad att säga upp sig

Tidigare styrelseledamot i ABF Fyrbodal

– Det som hänt nu är också typiskt. Oavsett vad som händer ska man försvara ledningen. Det är så man alltid har gjort, säger den tidigare styrelseledamoten.

Personen säger också att det som hänt skadar ABF Fyrbodal och dess medlemsorganisationer, och att det nu är dags för dem att börja ställa krav.

Styrelseordföranden backar ombudsmannen

Anna-Lena Heydar, ordförande i styrelsen för ABF Fyrbodal, håller inte med. I en mejlväxling med Handelsnytt skriver hon att styrelsen och ledningen oförtröttligt kommer att fortsätta jobba med arbetsmiljön.

Hon hänvisar till ett uttalande från styrelsen som skickades till Handelsnytt innan publicering. I den ställer man sig enhälligt bakom ombudsmannen.

Detta är inget jag vet något om och inget som varken ombudsman eller styrelsen har någon inblandning i

Anna-Lena Heydar, angående att personalen ska backa ledningen i ett brev.

I uttalandet säger man också att det handlar om personangrepp, och att arbetet med att åtgärda Arbetsmiljöverkets påpekanden har genomförts med bravur.

”Vi uppmuntrar dialog”

Någon munkavle har inte lagts på förtroendevalda och fackliga, menar hon.

”Ingen munkavel är lagd på någon och vi uppmuntrar aktivt till dialog. Vi fortsätter jobba med det systematiska arbetsmiljöarbete som vi kommit överens om med vår lokala Handelsklubb. Den är underskriven av dem liksom arbetsledning i laga ordning” skriver Anna-Lena Heydar.

Någon splittring i styrelsen känner hon inte till. Att man skulle ta fram en skrivelse där personalen ska ställa sig bakom Håkan Chalto har hon heller inte hört.

”Detta är inget jag vet något om och inget varken ombudsman eller styrelsen har någon inblandning i” svarar hon.

Efter Handelsnytts publicering har ett stormöte hållits med personalen, skriver hon vidare. En representant från ledningen ska även åka runt till avdelningens olika kontor för att fånga upp konkreta förslag. 

Handels: ”Sopar saker under mattan”

Daniel Nordström är ombudsman på Handels i Trollhättan. Han reagerar starkt på uppgifterna om munkavle.

– Helt förkastligt om det stämmer och i så fall är det ett sätt att sopa saker under mattan i stället för att ta tag i problemen. När jag ser helheten så blir jag ännu mer oroad och illa berörd. Jag ser att detta är mycket mer än en lokal fråga för ABF, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att var och en av de anställda tänker över hur deras egna arbetsmiljö är i dag. Vi vet att man har skapat många fina policys och dokument men det måste synas att det blir verkstad också. Det är viktigt att de anställda inte känner sig tvingade till att skriva på något.