Handels fortsätter att släppa rapporter med klimatfokus. Denna gång har man frågat Handelsanställda om sin egen roll i branschens miljö- och klimatarbetet.

En av de tydligaste slutsatserna är att handelsanställda vill ha större inflytande när det kommer till miljöarbetet på sina jobb. Hela 89 procent önskar att de hade mer att säga till om.

Enligt Martin Rosenström, utredare på Handels, ska rapporten ses som en pusselbit i det arbete som Handels gjort kring klimatet de senaste åren. Enligt honom ligger kärnan i att ringa in varför och på vilket sätt miljön är en facklig fråga.

– Man kan likställa den med digitaliseringen. Vi som fackförbund är i grunden kanske inte så intresserade av tekniken. För oss handlar det om villkor. Men eftersom tekniken och digitaliseringen är en del av vardagen så påverkas anställda. Därför måste vi förstå utvecklingen och vara med och styra den. Det är samma med miljöfrågan.

Det här kommer bli en enorm fråga i framtidens handel. Vi har inte sett den fulla vidden än

Martin Rosenström, utredare på Handels.

Business as usual uteslutet

Omställningen kommer att komma och business as usual är därmed inget alternativ, menar han vidare. Frågan är då – kommer förändringen ske tillsammans med de anställa på ett ordnat och rättvist sätt, eller kommer den äga rum mer panikartat utan att personalen får vara med och tycka till?

Den frågeställningen avspeglar sig också i svaren i rapporten. 64 procent anser att de förändringar som görs kopplat till klimatomställningen måste samspela med bra arbetsvillkor.

Anställda vill ha inflytande, men man får inte det.

Martin Rosenström

– Det här kommer bli en enorm fråga i framtidens handel. Vi har inte sett den fulla vidden än och därför måste vi vara med och forma omställningen nu. Vi ser också redan i dag en frustration. Anställda vill ha inflytande, men man får inte det, säger Martin Rosenström.

Rent konkret kan det röra sig om att få tid och möjlighet att informera kunder om produkters miljöpåverkan, att kunna värderar och prissätta begagnade varor eller att få påverka sortiment i mer hållbar riktning.  

Utbildning – en nyckelfråga

Här är kompetensfrågan en nyckel slår rapporten fast. Och där finns en del i övrigt att önska. 83 procent av de som svarat anser att dagens kompetensutveckling inte lever upp till de krav som ställs på ökad hållbarhet.

76 procent säger att de saknar tid att sätta sig in klimatpåverkan från varorna de säljer och 59 procent tycker att det är svårt att få tag på sådan information.

Här måste företagen bli bättre, menar Martin Rosenström.

– Det påverkar i slutändan deras resultat negativt. Förbättrar man sig inte här kan det sluta illa.

Fakta: Så tycker anställda om klimatomställningen i handeln

97 procent anser att det finns ett behov av miljö- och klimatomställning i handeln.

68 procent svarar nej på frågan om företaget de jobbar på har ändrat sin verksamhet för att främja cirkulär konsumtion.

Mellan 84 och 87 procent tycker att företagen mest satsar på det som är lätt att genomföra och marknadsföra eller det som kan spara pengar eller öka intäkterna.

85 procent av de svarande tycker att klimatarbetet i deras företag är toppstyrt och att de själva saknar inflytande.

89 procent, vill ha mer inflytande i miljö och klimatfrågor på sitt jobb.

Läs rapporten i sin helhet här.

Rapporten bygger på en enkät gjord av Novus som drygt 1000 butik- och lageranställda medlemmar i Handels svarat på.