Redan för några år sedan gjordes en stor omorganisering inom ÖoB. Enligt Martin Boström, ombudsman på Handels i Karlstad, resulterade den i hyvling.

– Det är det som är det jäkliga med det här. Samma varuhus som vi förhandlar om nu drog man ner på timmarna i för bara några år sedan. Personalen är förbannad, säger han till Handelsnytt.

Har fått lista – så här hyvlar ni

Malmö, Ystad, Karlstad, Årjäng, Trollhättan, Norrköping, Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå är alla exempel på butiker där förhandlingar antingen har inletts, eller så ska det de inom kort. Enligt flera källor till Handelsnytt omfattas all personal på butikssidan.

Ett kompendium ska ha skickats ut till butikscheferna om hur en uppsägning går till och hur man går tillväga för att hyvla.

Detta är hyvling

Hyvling innebär att timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ned utan hänsyn till lagen om anställningsskydd (las).

Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren alltså kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.

En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt las.

Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.

Martin Boström menar att ÖoB inte har någon handlingsplan för hur de neddragna timmarna påverkar arbetsmiljön.

I butiken i Årjäng där han nyligen förhandlat ville bolaget skära ner de åtta anställda till 21 timmar i veckan vilket enligt honom skulle få stora konsekvenser – bland annat genom orimliga scheman där anställda skulle få svårt att få ihop privatlivet.

Vill prova mot arbetsmiljölagen

Med Zara-klubben i Helsingborg som inspiration vill han därför pröva hyvlingen i förhållande till arbetsmiljölagen. Han har nu anmält frågan till Arbetsmiljöverket. En inspektion ska genomföras i butiken i slutet på april.

– Man blir så trött på den här taktiken från företagen. Det här skapar ohälsa. På något sätt måste man försöka angripa det.

– I fallet med Zara fanns det en hyvling i botten, som resulterade i omöjliga scheman. Här försöker jag föregripa det genom att säga att det kommer att leda till usel arbetsmiljö, säger Martin Boström.

Klubbordförande: ”Kommer inte gå runt”

På ÖoB i Umeå har ännu inga förhandlingar inletts. Men klart är att 40 timmar ska försvinna. I butiken jobbar totalt 12 personer varav cirka hälften är extrapersonal med kontrakt på mellan 10 – 15 timmar.

Enligt klubbordförande Ulf Erixson finns en uppgivenhet kring läget.

– Vi får väldigt lite information. Förra gången de hyvlade blev jag av med fem timmar. Då gick det precis. Men händer det igen kommer det inte gå runt för mig. Så känner kollegorna också. Många söker sig bort nu, säger han.

Många söker sig bort nu

Ulf Erixson, klubborförande på ÖoB i Umeå.

I Norrköpingsbutiken har man också nåtts av nyheten att ÖoB ska hyvla. Här kommer man inte hyvla, men nya tjänster kommer inte tillsättas på samma antal timmar.

– Vi har en bra dialog med vår chef. Men han får sina order uppifrån som han måste förhålla sig till. Det finns heller inte så mycket av ta av här. Vi har redan tajt bemanning, säger klubbordföranden Gunitha Stenbäck och fortsätter:

Helgerna är tuffa för oss. Särskilt mitt på dagen. Många av oss är helt färdiga när vi kommer hem.

Gunitha Stenbäck, klubbordförande på ÖoB i Norrköping säger att bemanningen redan är slimmad.

– Helgerna är tuffa för oss. Särskilt mitt på dagen. Många av oss är helt färdiga när vi kommer hem.

Saknar långsiktighet

Daniel P Ericsson är ombudsman på Handels Malmö. Han har precis varit med och förhandlat om hyvling på ÖoB i Ystad. Enligt honom borde arbetsgivare ta större ansvar i den här typen av omorganiseringar.

– Vi pratar om riktiga människor och deras liv och försörjning. Dessutom är det en väldigt kortsiktig taktik. Vi vet att det kommer övertid, sjukdom och vikariebehov. Arbetsgivarna borde se mer långsiktigt och använda de schemaregler som finns i avtalet – där finns jättemycket bra verktyg, menar han.

ÖoB: ”Vi måste hyvla för att få ihop driften”

Handelsnytt har sökt ÖoB:s HR-chef Susanne Byström som inte vill svara på frågor. I stället hänvisar hon till pressansvarige Johnny Andersson som är kommersiell chef i ägarkoncernen Runsvengruppen.

Via mejl säger han att bolagets lönsamhetsläge gör att man måste se över alla kostnader. Enligt honom genomförs risk- och konsekvensanalys med anledning av de neddragna timmarna.

Enligt Johnny Andersson, kommersiell chef på ÖoBs ägare Runsvengruppen måste företaget hyvla.

Han säger också att man har informerat personalen om förändringarna och att varuhuscheferna en vecka innan förhandling skickar ut turordningslista, önskad organisation och schema till facket.

Vi har en begränsning av timmar och kan på många varuhus därför inte säga upp den med kortast anställningstid

Johnny Andersson, kommersiell chef på ägaren Runsvengruppen.

Att man väljer att hyvla i stället för att säga upp i turordning förklarar han på följande sätt:

”Vi har en begränsning av timmar och kan på många varuhus därför inte säga upp den med kortast anställningstid, utan behöver ha kvar antalet medarbetare för att kunna få ihop driften och att kunna säkra våra öppettider. Blir vi för få, skulle det skapa en osund arbetsmiljö med en högre arbetsbelastning och kan innebära att vi inte kan hålla de öppettider vi har.”

I förhandlingen gällande omställningen av timmar fördelas dessa i turordning efter anställningstid. När parterna kommit överens erbjuds medarbetarna nya tjänstgöringsgrader, omställningstider utifrån avtalsenlig uppsägningstid och de omställningsförsäkringar som träder in.”

Handelsnytt har försökt få svar på vad som menas med turordning efter anställningstid, hur ägarna ser på anmälan till Arbetsmiljöverket, samt om de anställda kan vänta sig nya omgångar med hyvling framöver. Inget svar har kommit från Runsvengruppen.

Från försvarsöverskott till lågpris

För en del förknippas lågpriskedjan ÖoB fortfarande med Överskottsbolaget – eller ännu längre tillbaka Försvarets fabriksverk. Från 60-talet och framåt sysslade man men överskottsförsäljning från primärt försvarsmakten – men också från andra statliga myndigheter.

Sedan 1992 ägs bolaget av Runsvengruppen som har sin bas i östgötska Skänninge. Kedjan har cirka 100 butiker runt om i Sverige. I hela bolaget arbetar cirka 1800 anställda.

2020 omsatte man nära 4,2 miljarder kronor.