– Vi kommer inte vidare. Vi har konstaterat att ensamarbete förekommer och vill därför att en riskanalys görs och åtgärder vidtas. Men arbetsgivaren hävdar att det inte förekommer något ensamarbete. Därför har vi lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Mariana Arntsen, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels i Stockholm.

Facket har påtalat ett flertal brister i arbetsmiljön och säkerheten i butiken. I höstas la facket till och med ett skyddsstopp för att arbetet i butiken var för farligt för de anställda att utföra. Sedan dess har fack och arbetsgivare diskuterat butikens arbetsmiljö, bland annat ensamarbete.

Kan inte räkna med hjälp vid hot

Facket menar att anställda i praktiken arbetar ensamma, eftersom de jobbar avskilt från varandra. När en person sitter i kassan och den andra är ute på lagret är det svårt för dem att kunna uppmärksamma varandra. Skulle det uppstå en hotfull situation kan de inte räkna med hjälp. På lagret är även porten alltid öppen. Det menar facket innebär en hög risk för dem som jobbar på lagret, eftersom obehöriga kan ta sig in.
– Vi ser helst att man planerar om så att ensamarbete inte förekommer. Men vi kan inte förbjuda ensamarbete. Däremot måste en riskbedömning vid ensamarbete göras. Just nu känns det som en brant uppförsbacke som inte tar slut. Men vi hoppas på en bra dialog med arbetsgivaren framöver, säger Mariana Arntsen.

Arbetsmiljöverket, AV, ska nu besöka butiken.

Coop vill inte kommentera fackets anmälan eftersom AV ännu inte sagt sitt. Men i anmälan till AV står de svar Coop gett facket. De är bland annat:

  • arbetet på lagret med administration, prismärkning, hämtning och uppackning av varor inte tar så lång tid, max 20 minuter och att dessa arbetsuppgifter som regel inte heller ska göras vid stängning.
  • anställda kan nå varandra. Bland annat genom en whatsup-chattgrupp. Walkie talkies har köpts in.
  • en riskanalys för att säkerställa att ensamarbete inte förekommer ska komma att göras.