Min chef har länge talat om att hon vill göra förändringar i mina arbetsuppgifter och kanske sänka mina timmar. Hon återkommer ofta till det och jag undrar hur jag kan få slut på denna oro? /Pontus 

Svar:

Din arbetsgivare leder och fördelar ditt arbete och kan ändra arbetsuppgifter, men måste först förhandla förändringen enligt medbestämmandelagen (MBL). Har ni inte fackliga företrädare på arbetsplatsen så ska din chef kontakta Handels lokala avdelning.
Din chef måste då visa att det finns goda skäl till förändringarna. Först när förhandlingarna avslutats kan överenskomna förändringar genomföras. 
Tala även om din oro med din chef för att få henne förstå vad detta ställer till med för dig. 
/Monica, facklig rådgivare