Över 1 300 personer som gick ur Handels första halvåret i år motiverade det med kostnadsskäl eller att man inte ser nyttan med facket. Siffran skrämmer mig som förtroendevald, och kanske även andra? En ordförande sa till mig att ”det är otroligt viktigt att vi fortsätter värva medlemmar för hinken har ett stort hål i botten, så vi måste hela tiden fylla upp med nya.” 

Tänk nytt

Jag håller med om att vi är Stark tillsammans och att om vi är många kan vi påverka mer. Med det vill jag skicka en passus till vår avtalsgrupp och förbundsstyrelse: Någonting måste ändras i vårt tänk. Vi kan inte ”bara” fokusera på att värva nya medlemmar när hålet i hinken är så stort och fortsätter vittra i kanterna. Någonting måste hända med siffran i statistiken under rubriken ”ser inte nyttan med Handels”. 

Mathias Oscarsson

Medlemsvård är otroligt viktigt. Jag som aktiv förstår till 100 procent att vi måste vara solidariska. Men det stör mig att de som inte är medlemmar får så stor del av kakan utan att behöva bidra med något. Det är antagligen också en orsak till att vi tappar ett stort antal medlemmar. Flera gånger när jag pratat med arbetskamrater har jag fått kommentaren, ”varför ska jag vara med när icke-medlemmar ändå får samma tillgång?”. Själv vet jag att det är en sanning med modifikation. Men det förstår inte en ”oinvigd”.

Bara för medlemmar

Jag hoppas därför att Handels i kommande avtalsrörelse lyckas få igenom någonting lite större som endast vi medlemmar får ta del av. Då kanske mina arbetskamrater känner att det visst är lönsamt att vara med i ett fackförbund, i stället för att ”smygäta” av vår fantastiska tårta utan att betala för den. På något sätt måste vi sätta ett lås på del av vårt kylskåp.

Samtidigt måste det synas mer vad som är skillnaden mellan ett medlemskap i facket och endast a-kassan.