Det var efter uppgifter i Handelsnytt om kränkningar och brister i arbetsmiljön på Handels lokala avdelningar som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på förbundets huvudkontor i Stockholm. 

Nu har resultatet kommit och kritiken mot Handels är hård: ”Ni saknar rutiner i er verksamhet för att arbeta med alla de aktiviteter som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet”, står det bland annat i beslutet.  

Kräver stora förbättringar

– De saknar rutiner för vem som ska göra vad, hur och när det ska göras. Det är en grundbult i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför ställer vi ganska omfattande krav på förbättringar, säger Johan Larsson-Hytte, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

Myndigheten slår också ner på att förbundet inte har undersökt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tillräckligt noggrant. 

Det handlar bland annat om att facket i sin roll som arbetsgivare måste bedöma risker som stress, hot och våld och psykiskt påfrestande samtal. 

– Nu kräver vi att de gör en medarbetarundersökning med fokus på de sakerna. Resultatet ska vara grund för riskbedömning, för att ta reda på om det finns risk att anställda blir sjuka eller skadade av arbetet. Handels måste också ta fram en handlingsplan för att kunna följa upp vad som görs, säger Johan Larsson-Hytte. 

”Facket ska vara good guys”

Problemen som var upprinnelsen till inspektionen handlade om arbetsmiljön för verksamhetsassistenter på Handels lokala avdelningar. Men Johan Larsson-Hytte tycker att Handels centralt också behöver ta sitt ansvar för att det fungerar ute i avdelningarna. 

– Ja, och det säger de att de ska göra. Det är bra, för man ska ju leva som man lär. Facket ska vara the good guys. 

På Handels förbundskontor är arbetet med att skärpa rutinerna redan igång, säger Madeleine Harby Samuelsson, kanslichef. Hon tycker att Arbetsmiljöverkets inspektion var bra, trots kritiken. 

– Det framgick att vi har riktlinjer och etablerade praktiska rutiner, men de är inte nedskrivna och det ska vi se till att åtgärda nu. Vi har gjort en tidtabell och där samverkar vi bra med både skyddsombud, medarbetare och fackliga företrädare. 

Riskerar kritiken att skada Handels trovärdighet i arbetsmiljöfrågorna?

– Det är alltid viktigt med arbetsmiljö, oavsett om det handlar om lager, butiker eller i vår egen organisation! Vi måste alltid jobba på att förbättra den, och nu har Arbetsmiljöverket talat om vad vi behöver göra. Men uppdraget är inte färdigt i och med att vi redovisar till myndigheten, utan det handlar om att hela tiden jobba systematiskt, säger Madeleine Harby Samuelsson. 

Handels har nu 90 dagar på sig för att genomföra de förbättringar som Arbetsmiljöverket kräver.

Då blir det en ny inspektion. Om facket inte lever upp till kraven finns det risk för vite, det vill säga att förbundet måste betala en summa pengar. 

Arbetsmiljön på Handels – bakgrund

Tidigare anställda i Handels lokala avdelningar har i insändare i Handelsnytt vittnat om kränkningar och brister i arbetsmiljön. Uppgifterna ledde till att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Handels förbundskontor i Stockholm i slutet av augusti. 
­– Handels är arbetsgivare som alla andra och måste följa arbetsmiljölagen, sa arbetsmiljöinspektören Johan Larsson-Hytte till Handelsnytt då.