– Jag känner en lättnad. Det har stundtals varit tungt. Det var så mycket som inte fungerande. När jag träffade de anställda nyligen mådde de så mycket bättre. Det var väldigt fint att se, säger Mariana Arntsen, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels.

Mariana Arnsted, ombudsman på Handels om ensamarbete
Mariana Arnsted, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels

Förra året la Handels ett skyddsstopp för att arbetet i butiken var för farligt för de anställda att utföra. Sedan dess har fack och arbetsgivare diskuterat butikens arbetsmiljö, bland annat ensamarbete.

Handels ville att Coop planerade arbetet så att ensamarbete undveks och att en riskanalys gjordes. Men Coop hävdade att ensamarbete inte existerade. Då vände sig facket till Arbetsmiljöverket, som i somras sa sitt: Ensamarbete förekom och en riskanalys skulle göras.

Vad menas med ensamarbete?

  • Du måste använda ett kommunikationsmedel, som walkie-talkie, för att kunna få kontakt med en kollega.
  • Du kan inte få hjälp av en kollega i en kritisk situation. Exempelvis att en kollega befinner sig för långt bort för att kunna hjälpa dig.
  • Du behöver alltså inte vara själv i butiken för att det ska räknas som ensamarbete.

Ensamarbete innebar hög risk

Riskbedömningen är nu gjord. Av tolv risker i butiken, framkom att åtta, 67 procent, innebar hög risk för de anställdas hälsa och säkerhet. Ensamarbete var ett av dessa högriskområden.

Tidigare jobbade två anställda – men så avskilt från varandra att det i praktiken innebar ensamarbete. Så är det inte längre. Timmarna i butiken har utökats så att de arbetsuppgifter som innebar fara är gjorda när två personer är schemalagda.

Trots att butikens riskanalys påvisar risker vid ensamarbete, hävdar livsmedelskedjan fortfarande att ensamarbete inte fanns.

– Vi står fast vid att ensamarbete inte förekommer inom Coop. Det finns dock situationer där det föreligger risk för att det kan uppstå ensamarbete. Här har vi sedan tidigare tydliga rutiner och instruktioner för hur risken för ensamarbete elimineras, svarar Marcus Björling, pressansvarig på Coop i ett mejl till Handelsnytt. 

Utbildning i arbetsmiljö

Handels och Coop har också haft en gemensam arbetsmiljöutbildning. Livsmedelskedjan har även tagit hjälp av företagshälsovården.

– Det har blivit mycket bättre i butiken. Nu tar ledningen arbetsmiljön på allvar och inkluderar de anställda på ett helt annat sätt, säger Mariana Arntsen, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels.

Coop menar att flera parter behövt samagera. Därför har det tagit tid att förbättra arbetsmiljön.