Det har hunnit gå drygt en månad sedan Hennes & Mauritz lade varsel om uppsägning för 400 anställda i 69 butiker i Sverige. Orsaken var planerna på ny struktur för organisation och bemanning. Hur den nya strukturen ska se ut förhandlas nu lokalt, där fack och arbetsgivare går igenom butik för butik. 

I Göteborg är det ombudsmannen Tony Karlstedt som har förhandlat för Handels. Han är mycket kritisk till hur H&M vill organisera och bemanna de åtta butiker förhandlingarna har handlat om. 

Facket: ”Inte hållbart”

Bland annat vill företaget förändra butikssäljarnas tjänster och minska antalet timmar på kontrakten. Kontrakten görs om så att personalen får färre timmar, så kallad hyvling. 

Tony Karlstedt, ombudsman Handels.


– Det är alldeles för kortsiktigt, den strukturen är inte hållbar och det har vi framfört. Tyvärr vill inte H&M lyssna på det, säger Tony Karlstedt. 

Enligt honom har H&M sagt att de behöver ha fler säljare i butikerna på helgerna, och att det är en av anledningarna till de nya kontrakten. 

– Då tog vi fram ett förslag för att lösa det, men det ville de inte ha. Jag upplever att de inte har någon vilja att hitta lösningar eller att se till personalens bästa. 

Gick inte att komma överens lokalt

Förhandlingarna har också handlat om befattningsstrukturen på butikerna. Till exempel för butikssäljare som har haft utökat ansvar och fler timmar på kontraktet. Inte heller där har det gått att komma överens. 

–  Som vi ser det är de här personerna säljare med ett ansvarstillägg för utökat ansvar, helt enligt kollektivavtalet. Men H&M vill inte gå med på detta. De anser att personerna har en tjänst och därmed ska erbjudas omplacering. Men erbjudandet är inte till befintligt antal timmar, säger Tony Karlstedt.

Eftersom det inte har gått att komma överens lokalt kommer förhandlingarna nu att fortsätta på central nivå. Då blir det arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Handels centralt som ska försöka lösa knutarna.

Kan bli fler centrala förhandlingar

I till exempel Malmö, Helsingborg, Luleå och Karlstad pågår de lokala förhandlingarna just nu. På andra håll, exempelvis i Stockholm, har de inte kommit igång än. 
– De signaler vi får är att det inte ser särskilt ljust ut. Vi från Handels försöker hitta lösningar i varje förhandling, men det ser inte ut att gå bättre än i Göteborg på andra ställen heller. Och om man inte kommer överens lokalt blir det central förhandling , säger Jens Lindström, central ombudsman på Handels. 

Från H&M vill man inte kommentera läget. Presstalespersonen Laura Mendez Blanco svarar via mejl:

– Då detta är en pågående förhandlingsprocess och av respekt för våra kollegor kommer vi inte dela med oss av någon ytterligare information. Vi har haft -och fortsätter att ha- en god dialog med facket. Att ha ett nära samarbete med dem genom hela denna process är avgörande för oss och för våra medarbetare.

Stor oro bland anställda

Bland medarbetarna i H&M:s butiker är oron stor över hur det ska bli med jobben framöver.

Många mår dåligt och det påverkar arbetsmiljön, berättar Anne Kuusinen som jobbar i klädkedjans butik i Märsta. Hon är också klubbordförande för H&M-klubben i Uppsala och ledamot i den centrala fackliga gruppen för företaget. 

– De är oroliga att få sämre kontrakt med färre timmar. Det finns ju de som har 20-25 timmar i dag och hela tiden måste jaga fler timmar för att överleva – hur ska det bli för dem om de får ännu färre? Det här påverkar inte bara våra löner just nu, utan också våra pensioner längre fram. Vi kommer bli fattigpensionärer. 

Samtidigt som förhandlingarna om butikerna i Sverige pågår, meddelar H&M globalt att företaget kommer behöva spara 1500 tjänster globalt. Enligt Laura Mendez Blanco på pressavdelningen handlar det om ”centrala funktioner och inte våra H&M-butiker i Sverige”.