Slutreplik i debatten om lönekrav.

Handels kommer aldrig backa från att ta strid för löneökningar och bättre villkor. Även om lönekravet vi driver är historiskt högt och kommer vara tufft att få igenom betyder det inte att det är omöjligt. Om det krävs en strejk är Handels redo. 

Ensam är inte stark

Förbunden inom LO verkar i olika branscher, har olika problem man vill lösa och olika perspektiv. Vi tycker inte lika i alla frågor, men i samordningen har vi kunnat enas om ett lönekrav och andra krav som vi ska driva tillsammans. 

Att vara med i samordningen eller inte handlar om att ta fajten på egen hand eller att ta den tillsammans. Där har Handels valt det senare. För ensam är inte stark. 

Samordningen är extra viktig denna avtalsrörelse. Det ger en oerhörd styrka när vi väl sätter oss i förhandlingsrummet med vår motpart. 

Vi hjälper varandra

Men det ger också en styrka om vi inte kan enas i förhandlingsrummet och behöver gå ut i strejk. Vi som ingår i samordningen både lovar och är skyldiga att hjälpa varandra nå de gemensamma kraven.

Behöver Handels hjälp ställer de andra förbunden upp med sympatiåtgärder och behöver något annat förbund hjälp så ställer Handels upp på samma sätt. Det är just detta som skapar vikten bakom kraven vi behöver för att klara det.

Under pandemin gjorde nästan hela handelsbranschen rekordvinster. Det kommer vi ta fasta på i förhandlingarna. Vi vet också att det fortsatt finns ett skriande behov efter arbetskraft i handeln, trots vikande försäljningssiffror.

Branschen klarar sig inte utan arbetare. Även detta kommer vi påminna arbetsgivarna om.  

Inte bara lönekrav

Det är också viktigt att komma ihåg att vi driver mer än bara lönekravet i avtalsrörelsen. På avtalskonferenserna under hösten har förtroendevalda från hela landet diskuterat vilka övriga villkor Handels ska driva för att förbättra för medlemmarna.

Dessa villkor kommer vi också kämpa för. 

Jag är övertygad om att det är bättre att vi är många som driver gemensamma lönekrav i avtalsrörelsen, än att vi alla driver olika.

Handels tar ansvar, men kommer också ta fajten för löneökningar och bättre villkor. Vi är redo.