På Södermalm i Stockholm erbjuder Mathem expressleverans av matvaror med cykel. Förarna har cyklar på två hjul och på fyra hjul med vindruta. Men båda är helt öppna. Det gör förarna utsatta för väder och vind – och trafikolyckor.

– Den som cyklar är helt oskyddad. Trots att cykeln har dubbdäck och cyklisten har hjälm. Även i låg hastighet kan en krock med en bil välta omkull cykeln, säger ombudsmannen Fredrik Ståhlberg på Handels.

Allvarlig fara för matbuden

Under onsdagsförmiddagen lade han i egenskap av huvudskyddsombud ett skyddstopp på Mathems cykeltransport.

– Väglaget var en tjock blandning av is och snö. Trafikförhållandena var kaotiska, med trafik som tappar kontrollen. Jag gjorde bedömningen att det var förenat med omedelbar och allvarlig fara för både liv och hälsa att cykla i det vädret, säger Fredrik Ståhlberg.

Han säger att arbetsgivaren blev förvånad över stoppet, men inte ifrågasatte det.

Ett cykelfordon som påminner om en tuk-tuk, med fyra smala hjul och en vindruta. På lastutrymmet i bak står texten Mathem Express – leverans inom 30 minuter. Alla dagar 8-22.
Skyddstoppet gällde bland andra dessa cyklar, då det innebar en omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa för de anställda att köra dem i onsdagens snökaos.

– SL tog frivilligt på sig att ställa in all busstrafik. Men Mathem tänkte inte på att avbryta cykeltransporten. I en buss är man ändå skyddad jämfört med på en cykel. De hade inte tänkt hela vägen ut, säger Fredrik Ståhlberg.

Han tillägger:

– Det här belyser att många företag inte gör riskbedömningar. En sådan här situation – med extrem väderlek – kan faktiskt inträffa. Liksom andra akuta situationer. Då behöver företaget veta vilka åtgärder de ska vidta, säger Fredrik Ståhlberg.

Smidig process

Magnus Hallin, logistikchef på Mathem Öst, meddelar via mejl att de börjat göra en analys av arbetssituationen i och med vädret när Handels lade skyddsstoppet.

– Skyddsstoppet från Handels kom dock innan vi själva hunnit agera, vilket vi välkomnade i det här fallet. Hela processen var snabb och smidig och säkerställde att våra medarbetare var trygga, vilket är av största vikt för oss.

Har ni lärt er något av detta?

– Vi är trygga med att våra rutiner fungerar när det gäller riskbedömning och att säkra en god arbetsmiljö, och att vi hade stoppat arbetet även om skyddsstoppet inte hade införts igår, säger Magnus Hallin.

Vid niotiden dagen efter hävdes skyddsstoppet då vädret och trafikläget förbättrats.

Det här är ett skyddsstopp:

När jobbet innebär en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet. Det kan vara enskilda arbetsuppgifter eller hela jobbet som stoppas, beroende på vad faran är. Detta kallas även för skyddsombudsstopp.

De anställda som berörs av skyddsstoppet har rätt till lön under skyddstiden, om skyddsombudet haft tillräckliga skäl för stoppet. Det slog Arbetsdomstolen fast 1979.

Skyddsombudet är inte ersättningsskyldig för eventuella skador för arbetsgivaren/företaget av skyddsstoppet.

Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen 6 kap. 7§, Arbetsdomstolen/Sveriges läkarförbund.

Så går ett skyddstopp till:

Skyddsombudet lägger skyddsstoppet genom att meddela arbetsgivaren. Arbetsgivaren tar sedan ställning till om hen håller med eller inte om att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara.

Håller hen med hittar skyddsombud och arbetsgivare tillsammans en lösning på problemet. Arbetet är stoppat tills det är säkert att jobba igen.

Håller arbetsgivaren inte med, ska hen ringa Arbetsmiljöverket som kommer på inspektion, ofta samma dag eller dagen efter. Då bestämmer myndigheten om arbetet ska förbjudas eller om stoppet ska hävas.

Källa: Arbetsmiljöverket