Jag mår jättedåligt över hur jag blir behandlad på min arbetsplats och nu har min husläkare sjukskrivit mig. Vad ska jag göra?

/Iris

Svar
Påfrestande arbetsförhållanden som orsakar sjukskrivning ska anmälas som arbetssjukdom på anmalarbetsskada.se(till exempel stress, mobbing, psykisk ohälsa). Det bör också skrivas en arbetsskadeanmälan, eller tillbudsrapport. Det är bra om du och din arbetsgivare gör detta tillsammans. Då får berörda myndigheter och din arbetsgivare en anmälan om arbetssjukdom. Din arbetsgivare får ett viktigt dokument att använda i sitt arbetsmiljöarbete som de enligt lag måste göra.
Det ska finnas rutiner för, och kunskaper om, hur man förebygger och hanterar dålig psykosocial arbetsmiljö på arbetet. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid problem.
Kontakta även ditt skyddsombud på arbetet, som även kan hjälpa dig med anmälan. Har du inget skyddsombud ringer du Handels Direkt.
/Kerstin, facklig rådgivare