Berätta för butikerna när just din produkt är värd extra uppmärksamhet! Med en annons i Handelsnytt får en stark kampanj den extra genomslagskraft som behövs. Handelsnytt är de butiksanställdas egen tidning, med en upplaga på 159 900 ex (TS 2023) som kommer ut åtta ggr per år. De flesta läsare jobbar i detaljhandeln – med kläder livsmedel, sportartiklar, hemelektronik, möbler och tapeter. Annonsera i Handelsnytt – enkelt och slagkraftigt.

6 starka skäl
• Upplaga 152 900 ex
• Drygt 100 000 läsare är kvinnor, nära hälften av av läsarna är under 35 år
• Stor täckning i storstad
• 70% arbetar inom butik, lager och kontor
• 75% använder internet för e-handel
• Läsarna har högt säkerhetstänkande när det gäller arbetsplatsen

Utgivningsplan, annonsprislista och teknisk information finns HÄR

Annonsbolag för LO Mediehus från 1 januari 2024:
Rabalder Media
kontakt@rabaldermedia.se
010-188 09 09