Redaktionen arbetar utifrån journalistiska principer och ska ge läsarna en allsidig bevakning av samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor inom de branscher de arbetar.

En stor del av Handels medlemmar jobbar i butiker och på lager. Men även chaufförer, frisörer, florister och folkrörelseanställda finns bland medlemmarna.

Grunden i Handelsnytts journalistik är saklighet, trovärdighet, opartiskhet och oberoende. Vi arbetar efter de publicitets- och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Du som lämnar tips och uppgifter till Handelsnytt omfattas av källskydd. Vi får inte röja din identitet om du vill vara anonym.

Postadressen är:
Box 849
101 36 Stockholm

För frågor om adressändringar mm, ring Handels Direkt på tfn 0771 666 444.

Mejladress till redaktionen: handelsnytt@handelsnytt.se

Kontaktuppgifter till medarbetarna på redaktionen:

Helena Rönnberg

Chefredaktör och ansvarig utgivare
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 42

Anni Alm
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 44

Anton Andersson
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 45

Lisa Berthelson
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 41

Staffan Julius
Reporter, debatt- och insändarredaktör
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 43

Jesper Björnstedt
Webbredaktör
mejl: fornamn.efternamn@lomediehus.se
tel: 08 725 52 92

Eva Vaihinen
Art director
mejl: fornamn.efternamn@lomediehus.se
08-7255205


Niklas Wennergren
Redigerare
mejl: fornamn.efternamn@lomediehus.se
08-7255262