Sedan 2015 är Handelsnytt en del av LO Mediehus där även tidningarna ArbetetTidningen Elektrikern, Kommunalarbetaren, FastighetsfolketMålarnas facktidningMål och Medel och Sekotidningen ingår. 

Redaktionen arbetar utifrån journalistiska principer och ska ge läsarna en allsidig bevakning av samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor inom de branscher de arbetar.

En stor del av Handels medlemmar jobbar i butiker och på lager. Men även chaufförer, frisörer, florister och folkrörelseanställda finns bland medlemmarna.

Grunden i Handelsnytts journalistik är saklighet, trovärdighet, opartiskhet och oberoende. Vi arbetar efter de publicitets- och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Du som lämnar tips och uppgifter till Handelsnytt omfattas av källskydd. Vi får inte röja din identitet om du vill vara anonym.

Postadressen är:
Box 849
101 36 Stockholm

För frågor om adressändringar mm, ring Handels Direkt på tfn 0771 666 444.

Mejladress till redaktionen: handelsnytt@handelsnytt.se

Kontaktuppgifter till medarbetarna på redaktionen:


Helena Rönnberg
Chefredaktör och ansvarig utgivare
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 42

Anna Hjorth
Redaktör och reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
08 725 52 28

Anni Alm
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
08 725 52 44


Lisa Berthelson
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 41


Staffan Julius
Reporter, debatt- och insändarredaktör
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 43

Digitaldesk i LO Mediehus

Linda Flood, digital produktionsledare, Chris Smedbakken, analytiker, Jesper Björnstedt, digital redaktör, Kim Nilsson, digital redaktör, Petter Westerman, digital redaktör, Rebecka Axelson, digital redaktör, Simon Rothelius, digital redaktör.

Designdesk i LO Mediehus

Annika Zeffer, redigerare, David Stillberg, redigerare, Eva VaIhinen, AD, Niklas Wennergren, redigerare, Peter Önnestam, AD.