Redaktionen arbetar utifrån journalistiska principer och ska ge läsarna en allsidig bevakning av relevanta samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor inom de branscher de arbetar.

En stor del av Handels medlemmar jobbar i butiker och på lager. Men även chaufförer, frisörer, florister och folkrörelseanställda finns bland medlemmarna.

Grunden i Handelsnytts journalistik är saklighet, trovärdighet, opartiskhet och oberoende. Vi arbetar efter de publicitets- och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Du som lämnar tips och uppgifter till Handelsnytt omfattas av källskydd. Vi får inte röja din identitet om du vill vara anonym.

Redaktionen finns på Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm. Postadressen är:
Box 849
101 36 Stockholm

För frågor om adressändringar mm, ring Handels Direkt på tfn 0771 666 444.

Mejladress till redaktionen: handelsnytt@handelsnytt.se

Kontaktuppgifter till medarbetarna på redaktionen:

Helena Rönnberg

Chefredaktör och ansvarig utgivare
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 42

Anni Alm
reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 44

Anton Andersson
reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 45

Lisa Berthelson
reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 41

Staffan Julius
reporter, debatt- och insändarredaktör
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 43

Jesper Björnstedt
webbredaktör
mejl: fornamn.efternamn@lomediehus.se
tel: 08 725 52 92