Sedan 2015 är Handelsnytt en del av LO Mediehus där även tidningarna ArbetetTidningen Elektrikern, Kommunalarbetaren, FastighetsfolketMålarnas facktidningMål och Medel och Sekotidningen ingår. Även opinionssajten Nya Mitten ingår i LO Mediehus.

Redaktionen arbetar utifrån journalistiska principer och ska ge läsarna en allsidig bevakning av samhällsfrågor, yrkesfrågor och fackliga frågor inom de branscher de arbetar.

En stor del av Handels medlemmar jobbar i butiker och på lager. Men även chaufförer, frisörer, florister och folkrörelseanställda finns bland medlemmarna.

Grunden i Handelsnytts journalistik är saklighet, trovärdighet, opartiskhet och oberoende. Vi arbetar efter de publicitets- och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Du som lämnar tips och uppgifter till Handelsnytt omfattas av källskydd. Vi får inte röja din identitet om du vill vara anonym.

Postadressen är:
Box 849
101 36 Stockholm

För frågor om adressändringar mm, ring Handels Direkt på tfn 0771 666 444.

Mejladress till redaktionen: handelsnytt@handelsnytt.se

Kontaktuppgifter till medarbetarna på redaktionen:


Helena Rönnberg
Chefredaktör och ansvarig utgivare
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 42

Anna Hjorth
Redaktör och reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
08 725 52 28

Anni Alm
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
08 725 52 44


Lisa Berthelson
Reporter
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 41


Staffan Julius
Reporter, debatt- och insändarredaktör
mejl: fornamn.efternamn@handelsnytt.se
tel: 08 725 52 43

Digitaldesk i LO Mediehus

Linda Flood, digital produktionsledare, Chris Smedbakken, analytiker, Jesper Björnstedt, digital redaktör, Kim Nilsson, digital redaktör, Petter Westerman, digital redaktör, Rebecka Axelson, digital redaktör, Simon Rothelius, digital redaktör.

Designdesk i LO Mediehus

Annika Zeffer, redigerare, David Stillberg, redigerare, Eva VaIhinen, AD, Niklas Wennergren, redigerare, Peter Önnestam, AD.