Vad ska jag ha för lön när jag får sommarjobb?

Ju yngre, desto lägre lön. Se nedan beroende på om du har detaljhandelsavtalet eller jobbar inom lager och e-handel. Lönerna gäller fram till 31 mars 2025.

Löner butiksjobb (detaljhandelsavtalet)

Du kan även få ob och övertidsersättning med mera. Utan kollektivavtal finns inga bestämda nivåer eller garanti om ob, om ni inte kommit överens om det.

Ålder               Månadslön      Timlön

16                     16 322             98,32

17                     16 732              100,79

18                     24 923              150,14

19                     25 243              152,07

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:

1 år                  25 827             155,58

2 år                  26 163             157,61

3 år                  27 453             165,38

Källa: Detaljhandelsavtalet

Löner inom lager och e-handel

Du kan även få ob och övertidsersättning med mera. Utan kollektivavtal finns inga bestämda nivåer eller garanti om ob, om ni inte kommit överens om det.

Ålder: 16 Månadslön: 17 884 Timlön: 102,78

Ålder: 17   Månadslön: 18 928  Timlön: 108,78

Ålder: 18   Månadslön: 28 007  Timlön: 160,96

Ålder: 19    Månadslön: 28 068   Timlön: 161,31

Ålder: 20    Månadslön: 28 225   Timlön: 162,21

+6 månader Månadslön: 28 381     Timlön: 163,11

Källa: Lager och e-handelsavtalet.

Var står det vilken lön jag får?

I ditt anställningsavtal som du borde få redan första dagen på sommarjobbet. 

– Det är superviktigt. Där står vilken lön du ska ha, hur länge anställningen varar och hur många timmar du förväntas jobba. Anställningsavtalet är bra att ha om det blir problem på din arbetsplats, säger Handels ombudsman Erik Strand.

Har jag som sommarjobbare rätt till semesterersättning?

Oavsett vad din arbetsgivare anser, har du rätt till semesterersättning. Minst tolv procent av den lön du har tjänat totalt. Vid kortare anställning kan du få den samtidigt med lönen, annars som klumpsumma senast en månad efter anställningens slut.

Är det okej att provjobba gratis?

Man ska aldrig acceptera att provjobba gratis. Den som jobbar ska få betalt för sin arbetsinsats, enligt Handels.

Om det är dåligt väder då? Har chefen rätt att skicka hem mig utan lön?

Under sommaren förekommer en del så kallade solskensavtal, att personer blir inringda beroende på väder. Det är inte olagligt, men om butiken har kollektivavtal får man inte ha kortare kontrakt än 14 dagar.

Har jag rätt till rast och paus på sommarjobbet?

Du ska ha rast efter fem timmars jobb. Rasten är obetald och du får lämna arbetsplatsen. Du har också rätt till kortare pauser för att till exempel gå på toa.

Vad händer om jag blir sjuk efter sommarjobbet?

Ring jobbet och sjukanmäl dig. Du ska få sjuklön från arbetsgivaren. Men om du är anställd kortare tid än en månad har du rätt till sjuklön först efter att du varit anställd i 14 dagar.

Hur långa arbetsdagar är tillåtna?

Är du mellan 16 och 18 år får du jobba i genomsnitt max åtta timmar per dygn och max 40 timmar i veckan. Du ska också ha tolv timmars dygnsvila mellan passen och två lediga dagar i veckan.  Är du över 18 år är det 11 timmars vila som gäller och minst 36 timmars ledigt i sträck per vecka.

Får man jobba ensam när man är under 18 år?

Det är inte förbjudet att jobba i kassan, men alla ungdomar under 18 år ska ha en handledare. Minderåriga får dessutom inte jobba ensamma, transportera pengar utanför arbetsplatsen eller köra truck.

När jag slutar – vad ska jag göra då?

Då ska arbetsgivaren ge dig ett arbetsgivarintyg som berättar vad du har gjort, under vilken period och vilken lön du har haft. Intyget kan du använda när du söker andra jobb eller när du skriver cv.