– Vi ska fokusera på så kallade Business Improvement Districts (BID), som har börjat användas i Sverige de senaste åren, i bland annat Filipstad, Ludvika, Orsa och Torsby. BID är en kanadensisk modell för att öka säkerheten och attraktiviteten i vissa problemområden genom en kombination av olika åtgärder.

Vad kan det vara för åtgärder?

– Det handlar om den fysiska miljön, som ökad belysning, nolltolerans mot klotter och underhåll av gator. Det förekommer också nattvandringar, där grupper av vuxna går runt på natten för att öka säkerheten. I USA och Kanada är detta jätteframgångsrikt, men den svenska modellen skiljer sig från den nordamerikanska när det kommer till lagstiftningen, så vi vill se hur det fungerar här, om det har önskade effekter.

På vilket sätt skiljer det sig?

– I Sverige finns det ingen lagstiftning som reglerar hur BID ska fungera rent ekonomiskt. Det kan leda till problem med freeriding, att vissa butiker inte är med och betalar, men ändå får fördelarna.

Hur ska undersökningen gå till?

– Vi vill titta på företagens resultat, hur butikerna mår i dessa områden och om deras produktivitet har förändrats jämfört med innan BID infördes. Vi ska också analysera brottsstatistiken, fastighetsvärdarna och intervjua bland annat anställda och kunder.

Har osäkerheten inom handeln ökat?

– Ja, om man tittar på statistiken. I en undersökning från Svensk Handel från första kvartalet i år hade 4 av 10 handelsföretag blivit utsatta för olika typer av brott den senaste månaden. Det leder till minskade kundströmmar och att vissa företag tvingas lägga ned. Då börjar de investera i egna säkerhetsåtgärder. Svenska handlare spenderar i genomsnitt över 500 000 kronor per år på egen säkerhet. Då är det ett problem.

På vilket sätt gynnas handelsanställda av BID?

– Det är de som påverkas mest. Om BID fungerar som vi föreställer oss så ökar tryggheten på jobbet för dem. Vi ska jämföra statistiken, och genom intervjuerna kommer vi se om även den upplevda tryggheten ökar för de anställda.

Vad tror du resultatet kommer att visa?

– Eftersom BID-programmen har varit framgångsrika i andra länder förväntar vi oss positiva resultat. Men hur stora är svårt att säga.

7 projekt

Det är sju forskningsprojekt som får dela på sammanlagt 13 miljoner kronor från Handelsrådet. Övriga studier handlar bland annat om kompetensutveckling, nya butiksformat, e-handel och sjukfrånvaro.