Så mycket höjs lönen

Den 1 april 2024 höjs timlönen för butiksanställda över 18 år med 5,93 kronor. Varje anställd är garanterad 70 procent av höjningen, det vill säga 4,15 kronor.

Resten (1,78 kr) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om. Vissa anställda kan då få mer än 5,93 kronor höjning medan andra får mindre.

För anställda i lager och e-handel höjs timlönen med 5,66 kronor. Varje anställd är normalt garanterad 3,40 kronor, medan 1,70 kronor kan fördelas lokalt. I undantagsfall kan dock en större andel av löneökningen fördelas lokalt.

Uttryckt som månadslön för heltidsanställda är höjningen 985 kronor för både butiksanställda och lagerarbetare. Varje anställd är garanterad 690 kronor medan 295 kronor kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen. Om inte facket eller arbetsgivaren begär lokal pottförhandling höjs lönen lika mycket för alla.

De nya lönerna gäller från 1 april 2024.

Lönetillägg

Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2024 höjas med minst 3,3 procent. Samma höjning ska göras av ersättningar för anställda inom lager och e-handel.

Minimilöner – så mycket ska du tjäna, minst!

Detaljhandel

Ålder: 16 år Timlön: 98,32  Månadslön: 16 322

Ålder: 17 år Timlön: 100,79  Månadslön: 16 732

Ålder: 18 år Timlön: 150,14  Månadslön: 24 923

Ålder: 19 år Timlön: 152,07  Månadslön: 25 243

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 155,58 Månadslön: 25 827

2 år: Timlön: 157,61 Månadslön: 26 163

3 år: Timlön: 165,38 Månadslön: 27 453

Minimilönerna gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025.

Lager och e-handel

Ålder: 16 år Timlön: 102,78 Månadslön: 17 884

Ålder: 17 år Timlön: 108,78 Månadslön: 18 928

Ålder: 18 år Timlön: 160,96  Månadslön: 28 007

Ålder: 19 år Timlön: 161,31  Månadslön: 28 068

Ålder: 20 år Timlön: 162,21 Månadslön: 28 225

+6 mån Timlön: 163,11 Månadslön: 28 381

Minimilönerna gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025.

Källor: Detaljhandelsavtalet, Lager- och e-handelsavtalet