Så mycket höjs lönen

Den 1 april 2023 höjs timlönerna för butiksanställda över 18 år med 6,69 kronor. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 5,35 kr.

Resten (1,34 kronor) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om. Vissa anställda kan då få mer än 6,69 kronor höjning medan andra får mindre.

För anställda i lager och e-handel höjs timlönen med 6,38 kronor. Varje anställd är normalt garanterad 5,10 kronor, medan 1,28 kronor kan fördelas lokalt. I undantagsfall kan dock en större andel av löneökningen fördelas lokalt.

Uttryckt som månadslön för heltidsanställda är höjningen 1 110 kronor för både butiksanställda och lagerarbetare. Varje anställd är garanterad 888 kronor medan 222 kronor kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen. Om inte facket eller arbetsgivaren begär lokal pottförhandling höjs lönen lika mycket för alla.

De nya lönerna gäller från 1 april 2023, men betalas ut tidigast i maj.

Lönetillägg

Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2023 höjas med minst 4,1 procent. Samma höjning ska göras av ersättningar för anställda inom lager och e-handel.

Minimilöner – så mycket ska du tjäna, minst!

Detaljhandel

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

Lager och e-handel

Ålder: 16 år Timlön: 98,53 Månadslön: 17 144

Ålder: 17 år Timlön: 104,53 Månadslön: 18 188

Ålder: 18 år Timlön: 155,30  Månadslön: 27 022

Ålder: 19 år Timlön: 155,65  Månadslön: 27 083

Ålder: 20 år Timlön: 156,55 Månadslön: 27 240

+6 mån Timlön: 157,45 Månadslön: 27 396

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

Källor: Detaljhandelsavtalet, Lager- och e-handelsavtalet