Onormal självupptagenhet  

Onormal självcentrering och självuppskattning samt ett onormalt självförtroende är tydliga kännetecken på narcissism. Till exempel kan det yttra sig i att din chef inte tittar dig i ögonen under samtal eller inte visar intresse för vad andra på arbetsplatsen har att säga. Det kan också innebära att chefen kör över andra personer och dessutom anser sig ha rätt till det på grund av en upplevd överlägsenhet.   

Brist på empati

Brist på empati är också ett starkt tecken på narcissism. En chef med lite empati tar inte hänsyn till andra människors känslor och tycker inte att det är ens eget fel om man sårar andra personer i sin omgivning.  

Manipulativ

Om din chef inte bryr sig om andra och dessutom använder andra för att få igenom sin vilja är det stor risk att personen är narcissist. Det är utmanande att hantera någon som utnyttjar sina kollegor för egna syften och de flesta människor klarar inte av att jobba under sådana förhållanden.       

Defensiv och lättkränkt

Det finns många olika typer av narcissism och en av dessa kallas för den sårbara typen. Individer med den typen av narcissism har lätt att bli kränkta av andra personers åsikter. Om din chef är en väldigt stingslig person som ofta går i försvar, är det troligt att du har att göra med en narcissist. Det kan leda till väldigt dåliga konsekvenser om personalen på en arbetsplats märker att chefen inte kan ta emot feedback.      

Social aggressivitet

Ett tecken på social aggressivitet kan vara om din chef är alltför hård och stolt över det. Personen ser empatilöshet som en styrka och går in i en roll där man ser alla andra som svaga och oförmögna att fatta beslut. Om chefen är extrovert blir det här mer uppenbart utåt men om chefen är introvert kan det ligga och bubbla under ytan.   

Källa: Petri Kajonius