Vad är lönegaranti?

Den statliga lönegarantin kan anställda få i stället för lön om arbetsgivaren går i konkurs. Lönegarantin motsvarar den vanliga lönen man skulle fått på sitt jobb.  

Vem kan få lönegaranti?

De som jobbar på ett företag som går i konkurs kan få lönegaranti. Det är viktigt att ha koll på sin lönespecifikation för att kunna visa anställningens omfattning, lön och intjänad semester.

Vad täcks av lönegarantin?

Lönegarantin ska täcka intjänad lön från det datum då företaget ansökte om konkurs och maximalt tre månader bakåt i tiden. Lönegarantin ska också täcka lön under uppsägningstiden, semesterersättning och semesterdagar som man inte tagit ut. 

Hur mycket kan man få i lönegaranti?

Det finns tak både för hur länge man kan få lönegaranti och hur mycket pengar man kan få. Den som har hög lön, många semesterdagar innestående och/eller lång uppsägningstid kan ibland slå i taket. Det högsta belopp man kan få är fyra så kallade prisbasbelopp. År 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kronor. 

Hur länge kan man få lönegaranti?

När det gäller lönen så är det maximalt tre månader före konkursen plus den uppsägningstid den anställda har. Det finns dock en spärr på sammanlagt åtta månader som man kan få lön.  

Semesterersättning täcks, enkelt uttryckt, för två år – det vill säga innevarande och föregående semesterår. Man kan också få pengar för max fem sparade semesterdagar. 

Hur gör man för att få lönegaranti?

När ett företag går i konkurs utses en konkursförvaltare av tingsrätten. Det är konkursförvaltaren som tar över arbetsgivarskapet och bestämmer om du ska få lönegaranti. Pengarna betalas ut av Länsstyrelsen.  

Jag är osäker på vad som gäller – vart ska jag vända mig?

Om du är osäker på vad som gäller när det handlar om lönegarantin så ska du kontakta Handels fackliga rådgivning för medlemmar – Handels Direkt. Då behöver du ha dina lönespecifikationer tillgängliga.