Vad är hyvling av arbetstid?

Det innebär att arbetsgivaren skär ner på timmarna på de anställdas kontrakt på en arbetsplats. Hyvling ger alltså minskad arbetstid och därmed mindre i lön. 

Hur går hyvling till?

Enligt den nya lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna. Tjänsterna fördelas i turordning, med utgångspunkten att den som jobbat kortast tid löper större risk att bli av med sina timmar. 

Finns det uppsägningstid vid hyvling?

Ja, arbetsgivaren är skyldig att ge en så kallad omställningstid. I lagen är den max tre månader men i Handels avtal är den upp till nio månader för den som varit anställd länge.

Under omställningstiden har den anställda kvar sina timmar. 

Om hyvlingen sker i samband med en omplacering där tjänster förändras, exempelvis säljare med utökat ansvar som försvinner, kan den ske utan omställningstid. 

Vad kan facket göra vid hyvling av arbetstid?

Handels försöker i förhandlingar hitta lösningar för bemanningen som inte drabbar personalen lika hårt. Det kan till exempel handla om alternativa scheman. Om du har frågor om hyvling på jobbet kan du kontakta Handels fackliga rådgivning, Handels direkt