Omkring 130 butiker över hela Sverige inom kedjorna Pressbyrån och 7-eleven ska bli ombud för det världsomspännande företaget Western Union. Tjänsten används främst av privatpersoner för att skicka pengar till anhöriga i andra länder.
Med tjänsten ökar kontanthanteringen i butikerna, vilket får konsekvenser för personalens säkerhet. Fackförbundet Handels och kedjornas ägare Reitan Servicehandel enades i slutet av förra året om att varje butiksägare som ska införa Western Union ska genomföra en risk- och konsekvensbedömning (se Handelsnytt nr 1/07). Handels regionala skyddsombud skulle enligt uppgörelsen medverka i bedömningen.
Men i mitten av januari drog Handels i nödbromsen. De regionala skyddsombuden uppmanades att tills vidare inte medverka i säkerhetsgranskningen. Förbundet ansåg inte att Reitan tog hänsyn till de brister som kommit fram vid analyserna.
– Riskbedömningen ska ske enligt Arbetsmiljöverkets arbetssätt. Den metod som Reitan använder uppfyller inte det, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
Förbundet planerar att skicka en skrivelse till Arbetsmiljöverket där man påtalar sina synpunkter.
Tommy Tillgren pekar på att servicebutiker aldrig kan jämföras med bankkontor när det gäller säkerhet, men att det krävs rejäla förstärkningar när stora summor kontanter ska hanteras.
– Annars blir det en dramatisk skillnad i personalens säkerhet.
Pär Örtenholm, säkerhetschef vid Reitan Servicehandel ser inget behov av omfattande förstärkningar av säkerheten med anledning av de nya transaktionstjänsterna.
– Med tanke på vilka summor det gäller har vi en säkerhet som gör att vi kan känna oss lugna. Vi får ta ett möte med Handels för att diskutera hur vi ska gå vidare, säger Pär Örtenholm.