Utbetalningarna från Handels a-kassa minskade förra året med 9 procent jämfört med 2005. Den sjunkande arbetslösheten ligger bakom att den utbetalda a-kasseersättningen stannade på 1,9 miljarder kronor.
Omkring 37600 personer fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från Handels a-kassa någon gång under året, vilket är drygt 5 procent färre än året innan.
Den utbetalda ersättningen minskade i alla Sveriges a-kassor utom farmacitjänstemännens. I genomsnitt var minskningen 13 procent, enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.