Alla KappAhls fast anställda i Sverige, Norge, Finland och Polen har under januari och februari gått en endagsutbildning. 3000 anställda har gått kursen för att personalen ska gå från att vara ute i butiken för att hjälpa kunderna, till att kunderna själva ska hitta sina kläder. De ska jobba mer med dekoration, varuvisning, se till att ha framme alla storlekar och ge snabb hjälp i kassan. KappAhl säger sig följa trenden med självvalsbutiker för att möta kundernas nya krav, att kunna välja kläder utan att be personalen om hjälp.
– Vi hälsar på alla kunder, vi har inte blivit blinda, men vi går inte alltid fram och frågar om de vill ha hjälp. Vi har en slimmad organisation, kunderna kan inte få den servicen, klart att utbildningen är en följd av det. Men självvalsbutiker är samtidigt en utveckling i samhället. KappAhl har gjort besparingar på timmar, nu vänder man det till något positivt, säger Melinda Hedström på KappAhl i Skellefteå.
Hon är en av dem som utbildats i Sverige. Skellefteåbutiken åkte till Stockholm över en dag och Piteåbutiken fick rycka in i deras ställe.
Är det fortfarande kul att jobba i butik?
– Mycket kul. Fick jag välja skulle jag naturligtvis vilja ha mer personal och ägna mer tid åt kunderna, men den tanken finns inte längre. Vi har fått tänka nytt, från att vara servicepersonal till mer självval för kunden. Det tar tid att ställa om, men det är fortfarande lika roligt. Men det är snålt om timmarna, det är det, säger Melinda Hedström.