Regeringen har som bekant beslutat om en förhöjd a-kasseavgift från 1 januari i år. För Handels a-kassa blir den förhöjda avgiften 251 kronor. Den avgift som Handels själv tar ut är, liksom tidigare, 95 kronor. Det är de 95 kronorna som bland annat ska finansiera a-kassans personal och administration.
– Vi har räknat ut att den extra administration som krävs för att ta in regeringens avgift blir 13 miljoner kronor, berättar Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.
Om inte regeringen betalar kostnaden för den extra administrationen räknar Handels a-kassa med att avgiften kommer att behöva höjas med ungefär en 50-lapp ytterligare från nästa år.
Handels a-kassa har, tillsammans med övriga a-kassor, en hemställan hos regeringen om att få de 198 miljoner kronor som den fördyrade administrationen kostar för alla a-kassor tillsammans (13 miljoner kronor för Handels del). Dessutom har man begärt totalt drygt 49 miljoner kronor som ska ersätta det så kallade nettoutjämningsbidraget för 2006. Det skulle ha betalats ut om regeringen inte hade ändrat reglerna. För Handels del handlar det om drygt 7,7 miljoner kronor. Nettoutjämningsbidraget baserades på arbetslösheten året innan och var ett sätt att jämna ut så att de rikare a-kassorna (där medlemmarna har låg arbetslöshet) skulle dela med sig till de fattigare (där medlemmarna har hög arbetslöshet).
Signaler har tidigare kommit från regeringshåll om att de pengar a-kassorna begär skulle betalas ut i början av året. Än är inget beslut fattat, men väntas inom den närmaste månaden.
– Det skulle förvåna mig mycket om vi inte får de här pengarna. Jag tror inte att regeringen vill ha en debatt till om höjda avgifter i a-kassan, vilket blir följden om vi inte får pengarna, säger Harald Petersson.