Parterna bytte krav den 22 januari, men Svensk Handel har ännu inte sagt hur mycket man är beredd att höja lönerna för anställda i butiker och lager. Bara att de löneökningar på 955 kronor per månad i detaljhandeln och 860 kronor i partihandeln som Handels kräver är för mycket.
Under denna veckas två förhandlingsdagar kan det börja hända saker. På torsdag planerar Svensk Handel att lägga ett bud som innehåller siffror på lönehöjningar.
Nivån på löneökningarna beror till stor del på avtalen inom industrin. Ett av de viktigaste är avtalet mellan IF Metall och Teknikföretagen. I de förhandlingarna har en opartisk ordförande tagit ledningen och lagt ett första sifferlöst bud som parterna ska svara på fredag (den 9 mars).
Under den senaste avtalsrörelsen, 2004, kom Handels överens med Svensk Handel redan den 19 mars, en dag efter att industrins avtal blivit klara. Facket hade då ännu inte lagt något konfliktvarsel och medlare hade inte inkallats. Ett vanligt mönster är annars att Handels varslar om konflikt när avtalet löpt ut, vilket sker den 31 mars.
Handeln inför påskhelgen är mycket viktig för många företag, särskilt inom dagligvaruhandeln. En eventuell strejk då blir därför extra kännbar. Skärtorsdagen infaller i år den 5 april. Eftersom fackliga stridsåtgärder ska varslas sju arbetsdagar i förväg hinner ett konfliktvarsel inte träda i kraft före påsk om Handels väntar tills nuvarande avtal löpt ut den 31 mars. Vill facket kunna utnyttja konfliktvapnet under påskhelgen måste man därför säga upp nuvarande avtal någon vecka innan.
– Allt är möjligt, säger Handels avtalssekreterare John Haataja som i övrigt är förtegen om förbundsledningens taktiska överväganden inför avtalskampens avgörande.
Konfliktförberedelserna är i full gång parallellt med förhandlingarna. Handels olika avdelningar har kartlagt vilka arbetsplatser som lämpar sig att rikta stridsåtgärder mot. En avgörande faktor är också hur eventuella konfliktåtgärder tas emot av allmänheten, det vill säga kunderna i handeln. Förbundskontorets informationsstab planerar en offensiv kampanj för att vinna slaget om opinionen.