En rapport av LO och Lärarnas riksförbund visar att av elever som har gått ett yrkesförberedande gymnasieprogram har män betydligt lättare än kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. De gymnasieprogram som i störst utsträckning leder till fasta heltidsjobb inom utbildningens område är fordons-, energi- industri-, bygg- och elprogrammet.
Handels- och administrationsprogrammet hamnar på plats åtta av de fjorton undersökta utbildningarna. Hantverksprogrammet, som bland annat utbildar frisörer och florister, är nummer sju.
Undersökningen gäller elevernas ställning på arbetsmarknaden tre år efter examen. De som gick ut handelsprogrammet 2003 hade år 2006 jobb i större utsträckning än vad deras två år äldre kamrater hade 2004. Förbättringen beror enligt rapporten främst på den goda konjunkturen i handeln. Men bara drygt hälften av dem som hade jobb, 55 procent, var tillsvidareanställda. 62 procent arbetade heltid.
Sämst läge på arbetsmarknaden har elever som gått det estetiska programmet. Även de som gick omvårdnad och barn och fritid har haft svårt att få jobb.
LO och Lärarnas riksförbund föreslår en rad åtgärder för att göra yrkesprogrammen bättre – särskilt de kvinnodominerade utbildningarna. Bland annat vill man höja kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen.