I dag på eftermiddagen hade Handels och medlarna sin första träff. Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande, är förtegen om utfallet.
– Vi kommenterar inte någonting inom det närmsta dygnet. Men sen kommer vi med full kraft igen.
Medlingsinstitutet har utsett Bengt KÅ Johansson, Rune Larson och Gunilla Runnquist att medla i förhandlingarna mellan Svensk Handel och Handels, trots att de är överens om ett avtal. Tommy Tillgren sätter inga förhoppningar till trion, men inser att det är deras skyldighet att gå in eftersom förhandlingarna formellt sett strandat.
– Från vår sida handlar det inte om medling, vi hoppas att Medlingsinstitutet konstaterar att det finns ett bra avtal som båda parter är överens om. Det är Svenskt Näringsliv som dummar sig, det är de som får ändra sig. Avtalet är mitt stoltaste hittills, satsningen på kvinnolönerna är ett första steg på en ny stig. När till och med direktörsmotståndarna har gått ut och sagt att avtalet är bra har man nått långt, säger Tommy Tillgren.
Hur Svensk Handel och Svenskt Näringsliv ska lösa sin konflikt har han inga synpunkter på. Men han försäkrar att det är” helt uteslutet” att Handels backar från något i avtalet. Det finns ingen anledning att föra en sådan diskussion, menar han. Avtalet är klart, Handels har skickat hem sin förhandlingsdelegation och har inget mandat att ändra på något.
– Ju fortare avtalet skrivs på, ju fortare kan alla fokusera på en glädjande påsk, säger Tommy Tillgren.