När några anställda på Mango år 2005 begärde kollektivavtal blev de utsatta för påtryckningar från chefer i butiken och från Mangos huvudkontor i Barcelona (se Handelsnytt nr 10/11 2006). Bland annat uppmanades de att skriva under ett brev till Handels där det stod att personalen inte ville ha kollektivavtal och att facket inte skulle ha något inflytande på arbetsplatsen.
Med hjälp av Handels och fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd stämde tre anställda företaget för kränkning av de anställdas föreningsrätt, det vill säga rätten att tillhöra en facklig organisation och att utnyttja medlemskapet. Handels och de tre anställda begärde sammanlagt en halv miljon kronor i skadestånd.
Den förberedande muntliga förhandlingen i Arbetsdomstolen i december 2006 ledde inte till någon lösning. I början av april i år skulle det bli huvudförhandling. Men fyra dagar innan träffade parterna en förlikning. Mango gick med på att betala ersättning till de tre anställda och till Handels. Beloppens storlek och övriga detaljer i uppgörelsen är hemliga.
Ingen av de tre anställda som stämde butiken jobbar i dag kvar där. En av dem, Fredrik Devoto, har tidigare berättat om fallet i Handelsnytt. Han är försiktig med sina uttalanden om förlikningen, men låter förstå att han är nöjd med uppgörelsen och känner att han fått upprättelse för den kränkning han utsatts för.
Eva Dalin, ombudsman på Handels avdelning 20, är också nöjd med förlikningen. Men hon är inte nöjd med att det fortfarande inte finns något kollektivavtal på Mango.
– Vi diskuterar just nu hur vi ska gå vidare för att få ett kollektivavtal där, säger Eva Dalin.