Fackets avtalskrav till Sveriges Frisörföretagare som överlämnades den 11 april handlar om 1 055 kronor i höjd grundlön. Handels vill också ha in i avtalet att frisörer ska ha minst tre utbildningsdagar varje år, och en skrivning om att parterna gärna ser lokala friskvårdsavtal på salongerna för att förebygga arbetsskador.
– Antingen ger man de anställda möjlighet till friskvård på betald arbetstid, eller så bör arbetsgivarna ge ersättning för att de anställda ska kunna gå på friskvård, säger Linda Palmetzhofer, Handels förhandlingsombudsman med ansvar för frisörområdet.
Bland övriga krav finns fler heltidsanställningar, högre semesterlönegaranti och särskilda arbetsmiljöregler om bland annat företagshälsovård och individuellt anpassade verktyg.
Frisörernas grundlön är i dag 17 110 kronor i månaden. Med provision ligger snittlönen på 21 000.
Avtalsförhandlingarna sker i början av maj.