Inför avtalsförhandlingarna mellan Handels och KFO sa Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande, att det inte spelade någon roll om kooperationen skulle få svårt att klara av löneökningarna för att det går sämre för dem än det privata.
– Vi kan inte göra skillnad på kooperationen och det privata. Det finns inte hur mycket kärlek som helst, ska man tycka synd om kooperationen skapas lönedumpning. Om ett företag inte kan betala avtalsenliga löner är det är bättre att det ”konkar”. Alla ska konkurrera på samma villkor, sa Tommy Tillgren till Handelsnytt inför förhandlingarna.
Arne Mårtensson, vd på KFO, svarar ”nja” på frågan om han är nöjd med de nya avtalen. Han tycker att lönenivåerna är för höga.
– Stora delar av kooperationen går bra, men stora delar går dåligt. Löneläget kommer tvinga fram rationaliseringar och uppsägningar. Det är jag helt säker på. Jag tror att uppsägningar även kommer drabba handelns små privata aktörer.
Men Arne Mårtensson säger samtidigt att de anställda inom kooperationen ska ha samma villkor som de i privat handel.
– Min roll som förhandlare är att gny lite, men vi ställer upp på löneökningarna, vi är bundna av ett avtal med LO om samma lönenivåer som övrig handel. Så vi får bita i det sura äpplet. Man kan ju inte hålla emot de kvinnodominerade branscherna i all evighet.
Handels fick i förhandlingarna inte igenom en 18-årsgräns i kassan. Arne Mårtensson säger att KFO:s utgångspunkt är, liksom i frågan om löneökningarna, konkurrensneutralitet. De ger sig inte i 18-årsfrågan förrän övrig handel gör det.
Läs också: Avtal klart för kooperationen