Efter en dags förhandlingar kom Handels och KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, den 2 maj överens om ett nytt avtal för de som jobbar i Coop Sveriges kedjor Coop Forum och Coop Bygg. Mellan 4500-5000 anställda berörs av det.
Mycket förarbete var gjort i och med att Handels rott i hamn både detaljhandelsavtalet med Svensk Handel, och avtalet för kooperativ butikspersonal med KFO. Avtalet får samma löneökningar i kronor, och samma skrivning som det kooperativa butiksavtalet om att byta julafton mot en valfri kulturell högtid, i avsnittet om arbetstid och ledighet. Dessutom får avtalet en särskild skrivning om att arbetsveckan i genomsnitt är fem dagar.
I avtalet finns sedan tidigare en bestämmelse om att tillsvidareanställda har rätt till 20 timmar i veckan, och att bara 10 procent av det totala antalet timmar får undantas till studerande. År 2005 förhandlade man upp de 20 timmarna till 25 timmar vilket nu skrivs in i avtalet och börjar gälla. Eva Calderon, som jobbar på Coop Forum Bäckebol och satt med förhandlingsdelegationen, hade hoppats att rätten till 25 timmar skulle höjas ytterligare, till 30 timmar. Önskemålet gick inte igenom i förhandlingarna.
– Det sägs att vårt avtal ska vara en spjutspets. Men företaget anammar inte det alls. De kör på i gamla hjulspår, säger hon.
Förutom avslaget på 30 timmar är Eva Calderon ”relativt nöjd” med avtalet, främst på grund av jämställdhetspotten.
– Men så fort kvinnor ska ha högre lön så hotas samhällsekonomin. När däremot bolagsgubbarna tar ut sina miljoner så hotar det aldrig ekonomin.