Det treåriga avtalet som berör omkring 2000 medlemmar inom frisöryrket blev klart på torsdagen. Avtalet innebär att grundlönen höjs med 725 kronor i år, 756 kronor 2008 och 834 kronor 2009. Avsättningen till kompetensutveckling ökas och varje frisör har rätt till två utbildningsdagar per år.
Avtalet innehåller också skrivningar som syftar till att sanera marknaden för frisörutbildningar.
– Vi har förändrat utbildningsreglerna för att komma tillrätta med oseriösa utbildningsanordnare, till exempel olika typer av privata skolor som driver sin verksamhet enbart i vinstsyfte, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.
Den nya avtalspensionen medför dessutom rejält höjda pensioner i framtiden, särskilt för dem som är unga i dag.
Andra nyheter är rätt till individuellt anpassade verktyg, kompensation för nationaldagen och föräldralön som även pappor kan utnyttja.
Läs mer om avtalet på Handels webbplats