– Hur de nya reglerna kommer att tolkas i praktiken vet vi ju inte än, men vi väntar oss att fler kommer att få a-kasseersättningen ifrågasatt, säger Harald Petersson, föreståndare på Handels a-kassa.
Dagens regler säger att den som är arbetslös under de första 100 ersättningsdagarna bara behöver söka jobb i sitt yrke och nära hemorten. Den rätten försvinner från 1 juli, då måste alla söka lämpliga arbeten överallt. I regeringens proposition sägs att ”Lämpliga arbeten innebär bland annat att man tar skälig hänsyn till den enskilde arbetssökandes förutsättningar och andra personliga förhållanden.” Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår att se.
Det är arbetsförmedlingen som har till uppgift att kontrollera om en arbetslös verkligen har rätt till a-kassa. Den som säger nej till erbjudanden om jobb kan få sin a-kassa ifrågasatt. Första kvartalet förra året fick 4,5 av 1000 medlemmar i Handels a-kassa ersättningen ifrågasatt. Antalet ökade till 8,8 av 1000 ersättningstagare första kvartalet i år. För de flesta av dem som fick sin a-kassa ifrågasatt (85 procent) ledde detta till sänkt eller helt indragen ersättning.
– En anledning till att antalet ifrågasättanden har ökat så mycket kan bero på att vår medlemsgrupp blir anvisade fler jobb, det är många som är unga och det finns ett brett arbetsutbud för dem, tror Harald Petersson.
Medlemmarna i Handels a-kassa utmärker sig dock inte jämfört med medlemmar från andra a-kassor. För hela landet fick 6,5 ersättningstagare av 1000 sin a-kassa ifrågasatt första kvartalet förra året, enligt statistik från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Den siffran har ökat till 11 av tusen första kvartalet i år. Flest ifrågasatta medlemmar har Alfa-kassan med 11,4 av 1000 för ett år sedan som ökat till 18,5 av 1000 första kvartalet i år.
En annan förändring, som regeringen införde den 1 januari i år, gäller studerande. Det är inte längre möjligt att få a-kassa under sommaren om man har studerat under vårterminen och ska fortsätta att göra det under hösten. Inte heller kan man få a-kassa direkt efter det att studierna har avslutats. Först måste man ha arbetat i sex månader före eller under studierna, eller ha en ersättningsperiod som man påbörjat före studierna och kan fortsätta på.