Förra året bestämde Folksams styrelse att deras ombud inte skulle omfattas av bolagets bonus med motiveringen att de redan kan påverka sina löner genom provision. Bara tjänstemännen skulle få bonus. Efter protester från Handels klubb för försäkringsanställda, HKF, beslutades att ombud med en årsinkomst över 60 000 kronor skulle få bonus i samband med årets junilön. Bonusen ligger på 2,5 procent av lönen för dem. För att få full bonus, 10 000 kronor, ska de ha tjänat 400 000 kronor under 2006.
– Ingen kan få mer än 10 000 kronor, det som är orättvist är att tjänstemännen får full bonus bara de har en heltidstjänst medan ombuden måste tjäna 400 000 kronor för att få samma summa. Vi har gjort vad vi kunnat från fackets sida, men nådde inte ända fram. Nu är det utagerat. Vi försöker igen nästa år, säger Börje Enander, ordförande i HKF.
Inom Folksam jobbar cirka 500 ombud som säljer försäkringar, de tillhör Handels organisationsområde. Ombuden är telemarketing-, företags-, privat – och Folksamombud. Folksamombuden, även kallade fritidsombud, har sin huvudsakliga sysselsättning någon annanstans. Det har kommit reaktioner på att gränsen på 60 000 kronor för att få bonus är för hög, främst från fritidsombuden som ofta inte kommer upp i de summorna. Men Börje Enander säger att klubben inte kommer strida för att sänka gränsen.
– Det skulle röra sig om småpengar till bonus, 1500 kronor och nedåt. Man måste dra ett streck någon gång. Facket kan ta åt sig att det blev bonus för ombud överhuvudtaget.
Börje Enander säger att bonusar inte direkt är en facklig fråga. Han menar att det snarare är en rättvisefråga.
– Folksam beslutar ensidigt om bonusar, de är inte förhandlingsbara. Vi har fått gå informella vägar istället. Personligen kan jag undra – ska vi ha bonusar överhuvudtaget? säger Börje Enander.