Kassabanden har diskuterats ända sedan etableringen i Sverige för fyra år sedan. De korta utmatningsbanden är problematiska för personalen och många av de nybildade fackklubbarna ville undersöka möjligheten att införa diskar enligt svensk standard, det vill säga med långa band.
Lidls företagsledning har hittills inte velat ändra på utmatningsbanden. Lågpriskedjan bygger sina butiker enligt samma koncept överallt och då är svensk standard inte möjlig att följa, har man menat.
Men nu är alltså Lidl öppen för en förändring.
– Vi testar för tillfället olika kassadiskar med långa band, bland annat i vår innerstadsbutik på Sveavägen i Stockholm, förklarar Mathias Kivikoski, VD för Lidl Sverige KB.
– Men vi har inte fattat några slutgiltiga beslut än, förtydligar han.
Att Lidl hörsammar kritiken och ska börja prova långa utmatningsband i nya butiker är ett steg i rätt riktning, menar Benny Johansson, branschansvarig för handeln inom Arbetsmiljöverket.
Tommy Tillgren, vice ordförande vid Handelsanställdas förbund tycker att Lidls nya planer är mycket glädjande och utgår ifrån att banden byts ut i samtliga butiker.
– Banden är helt klart olämpliga och tas de bort slipper kassörerna två stora problem, dels de fysiska påfrestningarna men framförallt de psykiska som orsakas av kunder som irriterar sig på banden. Fördelen med att byta tror jag även Lidls ledning har fått insikt om.
Tanken är också att kassorna i de nya butikerna ska vändas.
– Att sitta med ryggen mot ingången som nu är fallet upplever många som otryggt, även det ett system som strider mot svensk praxis, säger Eva Thorén, arbetsmiljöinspektör i Malmö.
Eva Thorén har haft frågan om utgångsbanden uppe för diskussion med Lidls svenska ledningsgrupp i samband med brister i den manuella hanteringen av varor i butiken, bland annat hyllhöjden. Även det ett koncept som butikskedjan använder i alla butiker världen över och därför inte velat ändra på.
Efter Arbetsmiljöverkets inspektioner kan Lidl tvingas betala 50 000 kronor i vite för att de underlåtit att åtgärda ergonomiska brister i sju butiker i Skåne. Det handlar framförallt om att varor placeras för högt, för lågt eller för långt ifrån säljaren. Hyllor ska vara placerad så att personalen inte behöver lyfta varor över axelhöjd, under knähöjd eller på trekvarts armavstånd.
– Bestämmelserna gäller varor som väger över tre kilo. Personalen på Lidlbutikerna lyfter ofta hela flak med exempelvis konserver och då är det extra viktigt att hyllorna är i rätt höjd, förklarar Eva Thorén och förtydligar att kravet nu gäller alla svenska Lidlbutiker.
Livsmedelskedjan har på sig fram till den 1 januari nästa år att åtgärda bristerna.
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet har tidigare planerat en studie kring vilka effekter de korta kassabanden har för kassörskorna. Den studien blir inte av.
– I första hand beror det på att institutet ska läggas ner. Men förlängs kassabanden är inte heller en studie lika nödvändig, menar Benny Johansson.