Minskningen med 10 000 medlemmar sedan årsskiftet får kännbara konsekvenser för Handels ekonomi. En annan osäkerhetsfaktor inför nästa års budget är det statliga anslaget för regionala skyddsombud (RSO). Staten betalar för att fackets lokala ombudsmän utför kontroller av arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Regeringen har ännu inte gett besked om huruvida RSO-bidraget kommer att betalas ut för 2008.

För 2007 får Handels 12 miljoner kronor i RSO-bidrag. Det motsvarar en fjärdedel av lönekostnaderna för lokala ombudsmän.
I budgetdirektiven för 2008 manar förbundsstyrelsen avdelningarna att i första hand satsa på medlemsutveckling och kollektivavtal. I kollektivavtalskampanjen kommer extra krut att läggas på Ica Maxi. Förbundet ska dessutom ha en hög beredskap för förändringar i omvärlden, till exempel nya regeringsbeslut som påverkar facket.

Ambitionen är att styra om mer resurser från administration till facklig verksamhet. Inga uppsägningar planeras, men varje vakans som uppstår ska prövas noga innan en efterträdare anställs.
– Vi måste jobba hårdare och smartare. Förbundet har stabil ekonomi och det är ingen fara på kort sikt. Men det är viktigt att medlemmarna vänder tillbaka, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.