Sedan a-kasseavgiften höjdes vid årsskiftet har Handels a-kassa förlorat omkring 14 000 medlemmar. Den som inte begärt utträde skriftligt utan bara struntat i att betala avgiften utesluts ur kassan efter tre månader. Den förhöjda finansieringsavgiften om 251 kronor per medlem och månad måste a-kassan i princip ändå betala in till staten för alla medlemmar, även för dem som inte betalat sin avgift. Tre månaders uteblivna avgifter blir 753 kronor per medlem. Totalt har Handels a-kassa i dag en skuld till staten på flera miljoner kronor i uteblivna avgifter. Regeringen har gett a-kassorna anstånd till årsskiftet med att betala dessa avgifter.

– Vi väntar ett besked från departementet under hösten. Om beskedet blir att vi måste betala in hela skulden kanske vi måste anlita ett inkassoföretag för att driva in våra fordringar, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.
Situationen är likartad för alla a-kassor. En möjlighet är att a-kassorna går samman om att anlita ett inkassoföretag.

Tills vidare fortsätter Handels a-kassa sina egna försök att få medlemmar att betala sina avgifter. Tonen har skärpts i påminnelsebreven och medlemmarna informeras om att kraven kan komma att drivas till inkasso. Utsikten att drabbas och inkassokrav och i förlängningen att hamna hos kronofogden har enligt Harald Pettersson lett till att fler betalar sina skulder.

I sista hand kan det bli de kvarvarande medlemmarna som får betala skulderna för de som hoppat av. I så fall måste kanske medlemsavgiften höjas, men Harald Petersson hoppas att det inte ska behövas. Den sjunkande arbetslösheten och de minskade utbetalningarna har påverkat a-kassans ekonomi positivt. Den förhöjda finansieringsavgiften, som beslutats av regeringen, väntas komma att sänkas tack vare att arbetslösheten sjunkit.

Medlemmarna i Handels a-kassa hade i juli en total arbetslöshet på 4,8 procent, att jämföra med 7,1 procent i juli 2006. Minskningen beror delvis på att fler har fått jobb i den goda konjunkturen. Men det är också färre som har rätt till ersättning från a-kassan, till exempel sommarlediga studenter. Handels a-kassa betalade i juli i år ut 97 miljoner kronor, vilket är 37 procent mindre än juli 2006 och hela 45 procent mindre än juli 2005.