Coop Sveriges motivering för att lägga ner Uppsalabutiken i månadsskiftet november-december är att Gränby centrum ska byggas om och fokuseras på handel med mode och dagligvaror.
– Vi måste ha bra lägen med rätt hyra. Därför ser vi över alla lägen och satsar på dem där vi kan få lönsamhet, säger Coop Byggs kedjedirektör Mats Johansson.

Sedan ett drygt år tillbaka saknas fackklubb på Coop Bygg och Coop Forum i Gränby. Förhandlingarna med företaget har skötts av ombudsman Kenneth Melin på Handels avdelning 36 Uppsala.
– Det är aldrig roligt när personal sägs upp, men det har gått schysst till. Vi har gjort en gemensam turordningslista för Coop Bygg i Gränby och Boländerna som ju ligger i samma kommun. Totalt får fyra eller fem tillsvidareanställda gå, plus några visstidsanställda. De fast anställda ska erbjudas nytt jobb när Coop Bygg öppnar i Enköping, säger Kenneth Melin.

Sedan Coop Bygg bröts ur Coop Forumkedjan i början av 2007 prövas kooperationens två stormarknadskoncept var för sig på egna meriter.
– Delningen synliggör alla kostnader. Vissa butikslägen har en blandning av butiker som är direkt olönsam för oss inom bygg. Särskilt i storstäderna är konkurrensen hård från K-rauta, Bauhaus och Hornbach, medan vi ofta är starkare ute i landet, säger Mats Johansson.
Nedläggningarna i Gränby samt i Fittja söder om Stockholm kan följas av flera. Coop Bygg i Rotebro norr om Stockholm kommer att läggas ner samtidigt som man öppnar nytt i närbelägna Häggvik.
Förutom i Enköping planeras nyetableringar av Coop Bygg nästa år även i Ludvika och Falköping.