Att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt – det är ett krav från Handels kongress 2006.
– Vi har identifierat vilka som är våra största miljöpåverkande faktorer. De är framförallt resor, energiförbrukning som värme och el, och förbrukningsmaterial, säger Sten Lundqvist, en av dem som arbetat fram miljöpolicyn.
Flygresorna ska minska med 20 procent fram till 2020, bland annat genom att ersätta flyg med tåg. Resandet överlag ska sjunka till följd av andra mötesformer än konferenser. De konferenser man ändå ordnar ska vara miljövänligare genom att välja ekologiska kursgårdar.
Andra exempel på åtgärder är att den lokala skyddsorganisationen ska ha fortlöpande utbildning i miljöfrågor. Som tjänstebilar ska de med alternativa drivmedel användas och personalen ska köra ekodriving, sparsam körning. De som har arbetsrum ska se till att ha rätt temperatur och att stänga av datorn. Det ska minskas ner på kontorsmaterialet bland annat genom dubbelsidig kopiering och återanvändning av pärmar.