Granngården ska spara 20 miljoner kronor under hösten. Som en del i arbetet med att få kedjan lönsam ska 105 medarbetare, närmare tio procent av personalstyrkan, sägas upp. Granngården har definierat omkring femtio orter över hela landet där de ser övertalighet.
– På de här orterna vill vi stanna och utveckla enheterna, men vi måste samtidigt se över våra kostnader, säger vd Rutger Ulterman.
Förutom de orter som är aktuella för nedskärningar finns, enligt Rutger Ulterman, mellan fem och tio butiker som inte alls har de kundunderlag som krävs och därför kommer att läggas ner eller eventuellt säljas. Nu pågår förhandlingar med den centrala fackliga gruppen inom företaget.
– Jag tror inte att det blir så många som 105 som sägs upp, snarare runt 70. Vi vet inte hur det blir om ett år, det hänger ihop med hur tidsstyrningen utvecklas, säger Bengt Eriksson som arbetar på Granngården i Örebro och är en av fyra i den fackliga gruppen.
Förutom att säga upp personal skär företaget också i sin logistik. Besparingarna ska hjälpa Granngården att öka sitt butiksbestånd med mellan fem och tio butiker per år till 2010. Chansen för de uppsagda att få nya jobb i nya butiker beror på deras villighet att flytta eller pendla säger Rutger Ulterman, som av konkurrensskäl inte vill kommentera var de nya butiker som planeras ska ligga. Sparpaketet väntas få fullt genomslag under 2008 men ytterligare uppsägningar är inte planerade.
Granngården har 117 egna butiker och ungefär 50 återförsäljare i Sverige. Företaget ägs av Lantmännen och omsätter närmare 2,6 miljarder kronor årligen. I dag har kedjan 1 100 medarbetare, omkring 400 av dem är medlemmar i Handels.