Efter två och en halv timmas medling skildes parterna oense. Mogens Andersson, ombudsman på Handels i Helsingborg, uppfattade det som att Videomix Syds stora stötesten är att företaget inte vill betala det ob-tillägg som följer av ett kollektivavtal. Bengt-Göran Silverflod, som företräder Videomix Syd, medger att ob:t är svårsmält, men att den stora stridsfrågan är att ”Handels ovillkorligt kräver att vi ska skriva under hela avtalet.” Videomix Syd accepterar bara vissa delar av kollektivavtalet, och vill undkomma andra.
– Vi vill förhandla – de vill inte förhandla. Det är allt eller inget. Eller snarare allt eller allt, säger Bengt-Göran Silverflod .
Inget nytt möte med medlaren Ralf Larsson är inbokat innan torsdag 13 september klockan 10.00 då konflikten bryter ut i tre butiker – i Kristianstad, Landskrona och Falkenberg. Medlaren säger att han inget mer kan göra.
– Än har de inte tagit de lösningar som jag föreslog. Nu har jag lagt dem i knäet på dem båda, jag kan inte tjata ihjäl det mer, säger Ralf Larsson.
Men ingen av parterna tycker att bollen ligger hos dem.
– Videomix Syd har två nätter på sig att fundera. Vår uppfattning är klar. Företaget ska skriva på avtalet i sin helhet, säger Mogens Andersson.
På samma sätt säger Bengt-Göran Silverflod att Videomix Syd inte råder över nästa steg.
– Handels säger att det blir blockad på torsdag klockan 10. Men de kan inte stänga butikerna. De som inte är med i facket kan ju jobba.
Dels tar Handels ut sina medlemmar i strejk, dels förklarar man allt arbete i blockad – oavsett vem som utför det. Det vill säga, ingen tillåts utföra arbete på arbetsplatsen. Facket kan dock inte tvinga icke-medlemmar att avstå från att arbeta, men om de jobbar bryter de blockaden och Handels kan trappa upp konflikten.