I regeringens förslag inom sjukförsäkringsområdet som presenterades igår ingår en satsning på företagshälsovård och en rehabiliteringsgaranti. Regeringen vill att företagshälsovården ska ta en mer aktiv del i arbetet med att identifiera fall där tidiga insatser behövs och bistå arbetsgivare och anställda med insatser som behövs för att underlätta återgång i arbete. En förstärkt företagshälsovård ska också hjälpa Försäkringskassan att bedöma arbetsförmåga. Regeringen menar att företagshälsovården har unika möjligheter i sjukskrivningsprocessen och tror att en välutvecklad företagshälsovård får stor betydelse för den anställdes möjligheter att återgå till arbete. Rehabiliteringsgarantin ska komplettera dagens vårdgaranti inom hälso- och sjukvården. Garantin ska omfatta medicinsk rehabilitering som har vetenskapligt bevisad effekt för möjligheten att komma tillbaka till jobbet.
Men det är många, inom Handels område de flesta, som troligen inte får del av den utlovade förbättringen av företagshälsovården. Idag har färre än hälften av medlemmarna tillgång till företagshälsovård och eftersom den inte kommer att bli obligatorisk är det lite som talar för att de många små arbetsplatser som idag inte erbjuder sina anställda företagshälsovård kommer att göra det framöver.
Bettina Kashefi är statssekreterare hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.
– Det är ju inget som staten kan bestämma men det kan ju finnas starka incitament för arbetsgivare att satsa på företagshälsovård om det kan hjälpa människor att komma tillbaka.
Bettina Kashefi medger dock att om arbetsgivaren inte har något intresse av att erbjuda företagshälsovård kommer de anställda även fortsättningsvis att stå utan.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström säger att Handels vill ha skattefinansierad, obligatorisk företagshälsovård.
– När subventionerna till företagshälsovården togs bort så blev den mer av en hälsokontroll än vad den ska vara, nämligen något som kan bota sjuka företag. Om företagets välvilja styr tillgången till företagshälsovård blir det alltför fladdrigt efter konjunkturer och annat. En rehabiliteringsgaranti låter bra men det måste ju till pengar, vården har redan mycket som det är idag.
Regeringens ambition är att den nya modellen, som ska utformas i detalj under hösten, kan börja tillämpas redan under 2008 och totalt avsätts under de kommande tre åren 3,4 miljarder kronor för att finansiera rehabiliteringsgarantin och förstärka företagshälsovården.