Förra veckan införde Videomix Syd en närvarobonus på tio kronor i timmen till de anställda som inte strejkar. Alla som jobbar i företagets 18 butiker får bonusen.
– De får en närvarobonus för att de arbetar. De mår inte bra, de får utstå trakasserier från strejkvakter, säger Kent Olsson, Videomix Syds ägare.
Trakasserierna avfärdas som nonsens av strejkvakterna utanför de tre butikerna som dragits in i konflikten. Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förhandlingsenhet med ansvar för konflikten, tycker att närvarobonusen är på gränsen till föreningsrättskränkning.
– Det är otroligt provocerande att ta till sådana åtgärder som är riktade mot de anställda som Handels tagit ut i konflikt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Man kan i alla fall konstatera att han plötsligt kan höja allas löner med tio kronor i timmen, men inte teckna kollektivavtal, säger Jannika Fahlander.
Konflikten mellan Handels och Videomix Syd har brutit ut för att företaget inte tecknar kollektivavtal. Den springande punkten är att Videomix Syd inte betalar ob-ersättning till sina anställda utan istället har ett bonussystem som grundar sig på en eventuell ökning av omsättningen.