Handels tar ut sina medlemmar i strejk och sätter allt arbete i blockad på tre av Videomix Syds butiker. Arbetsgivaren svarar med att låta icke-medlemmar jobba och ge dem en närvarobonus på tio kronor i timmen. Handels varslar om sympatiåtgärder så att godis och dricka slutar att levereras till butikerna. Arbetsgivaren fixar godis på annat håll och hur det blir med drickan återstår att se. Stridsåtgärderna och motåtgärderna avlöser varandra i konflikten mellan Handels och Videomix Syd.
– Lagen lägger sig inte i det, säger Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Det finns ingen lag som säger att man ska teckna kollektivavtal eller att arbetsgivaren inte får hanka sig fram vid stridsåtgärder. Hur man får konflikta i Sverige är ganska fritt.
Det enda som lagen säger är att ett fackförbund får vidta stridsåtgärder när det inte finns ett kollektivavtal på en arbetsplats. Den rätten är grundlagsskyddad. Och det handlar inte bara om stridsåtgärder som strejk utan kan till exempel vara att man förbjuder övertidsarbete eller begär sympatiåtgärder.
– Stridsåtgärder tas till för att skada motståndaren. Sätta ekonomisk press. Men det är inget i lagen som hindrar arbetsgivaren att vidta försvarsåtgärder, som att anlita strejkbrytare. Men för att arbetsgivaren ska låta bli brukar facket möta upp med sympatiåtgärder från andra fackförbund, till exempel att stoppa leveranser för att isolera arbetsgivaren så att han får svårt att hålla igång sin verksamhet.
Men även fast arbetsgivaren enligt lag inte hindras att svara på fackets stridsåtgärder reagerar Dan Holke på Videomix Syds metoder. Att betala närvarobonus till de som jobbar under fackets arbetsblockad hör till ovanligheterna.
– Att premiera strejkbrytare är definitivt något som avviker från vad man normalt brukar göra på svensk arbetsmarknad. Anmärkningsvärt. Jag har inte utrett det, men man kan mycket väl tänka sig att det är föreningsrättskränkning.
Om att konflikten varat snart en månad säger Dan Holke att det inte är alldeles unikt. Men ovanligt.
– De flesta arbetsgivare tecknar kollektivavtal utan att det går så här långt.

Föreningsrätten
Föreningsrätten är de anställdas rätt att vara med i ett fackförbund, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisation. Föreningsrätten får inte kränkas. Om en arbetsgivare skadar en anställd för att denne utnyttjat sin föreningsrätt, eller försöker få någon att inte utnyttja sin föreningsrätt är det föreningsrättskränkning.