Oscar Englund, som arbetar på Coops lager i Växjö, kom in i förbundsstyrelsen vid förra kongressen 2006. Han är nöjd med demokratikursen på Brunnsvik, som han gått med resten av förbundsstyrelsen och enhetscheferna på Handels förbundskontor i Stockholm.
– Vi har gått igenom vad vi tycker är demokrati och funderat över hur vi ska få delaktighet och dialog med medlemmarna. Vi är ibland inte i takt med medlemmarna.
För att råda bot på den otakten ska förbundsledningen nu arbeta med att låta avdelningar och klubbar komma till tals innan större beslut tas. Förslag till beslut ska gå från förbundsstyrelsen till avdelningarnas ordföranden, bland annat ska intranätet ska användas för kommunikation. Sedan ska avdelningarna höra sig för med fackklubbarna och ge respons tillbaka till förbundsstyrelsen för beslut. Arbetet ska drivas som ett projekt till 2010 och utvärderas till kongressen 2011.
Oscar Englund tycker att förbundsstyrelsen behövde en vecka på Brunnsvik och de flesta som deltog var positiva, berättar han.
– Vi kan sitta på möten och ta beslut om något som kanske inte stämmer med vad medlemmarna tycker. Det har varit för lite dialog.
Maria Hammarlund, som arbetar på Ica Supermarket Alen i Söderhamn, var den som såg till att förbundsstyrelsen fick åka på demokratikurs. Hon berättar att det hela började med att Handels ledning inte följde ett kongressbeslut från 2001 om att bemanningen på avdelningarna bland annat ska påverkas av hur långa avstånd ombudsmännen har att resa mellan de olika arbetsplatserna. När en motion under senaste kongressen, 2006, åter ställde krav på samma sak hängde hon på och la till att ledningen borde gå en demokratikurs eftersom de inte lytt den första motionen. Och hon fick med sig kongressen.
– Jag tycker mest att det är beklagligt att behöva skicka dem. De borde följa kongressbesluten utan att man ska säga åt dem. Men jag hoppas och tror att de lärt sig att lyssna på medlemmarna, det är ju medlemmar som är på kongressen.