– Vi har inte gjort det här med ont uppsåt. Det blev ett formellt fel av misstag, vilket vi beklagar, säger Magnus Frisk, informationschef på Coop.
Som Handelsnytt berättat har Handels stämt Coop till Arbetsdomstolen, AD, för att Coop uppmanat sju fast anställda att säga upp sig i samband med att en jourbutik i Södertäljetrakten såldes. Det är ett brott mot Lagen om anställningssskydd, LAS, anser Handels. Men Coop tillbakavisar detta.
– Medarbetarna har fått korrekt infomation. När vi hade informationsmöte innan försäljningen av butiken så fick medarbetarna information att de kunde välja att stanna hos Coop eller följa med över till den nya ägaren med de regler som gäller.
Det formella felet uppstod när medarbetarna skulle sluta och fick fel blankett. De skulle ha fått en blankett att fylla i för att få ut sin lön, i stället fick de en uppsägningsblankett, som de fyllde i.
– De fick en uppsägningsblankett men det skulle varit ett annat papper. Det var ett misstag som vi beklagar. Vi har sett över rutinerna så att detta inte ska kunna hända igen, säger Magnus Frisk.
Nu är det upp till AD att besluta om Coop ska betala skadestånd på drygt 100 000 kronor till var och en av de sju medarbetarna, vilket är Handels krav.